Arendals Foss jakter på nye investeringer

Arendals Fossekompani merker fallet i kraftprisene. Men investeringskapasiteten er stor, og den nye konsernsjefen er på utkikk etter nye muligheter.

GÅR FOR KVARTALSVISE UTBYTTER: Arendals Fossekompanis konsernsjef Ørjan Svanevik har store ambisjoner på vegne av det industrielle investeringsselskapet han leder. Foto: Arendals Fossekompani

– Vi har en knallsterk balanse og stor investeringskapasitet om vi finner de riktige objektene. Balansen vår er som Dovre, sier Arendals Fossekompani-sjef Ørjan Svanevik til Finansavisen.

Den finansielle posisjonen er solid, og i praksis er det industrielle investeringsselskapet gjeldfritt og sitter med omløpsmidler på 3,7 milliarder kroner. Ubenyttede trekkfasiliteter summerer seg opp til rundt 1,9 milliarder kroner ved årsskiftet.

Aksjeopptur

Foruten de ti hovedinvesteringene av industriell karakter med tilsammen rundt 2.200 ansatte forvalter Arendals Fossekompani en betydelig finansportefølje. Når fjoråret ses under ett, var avkastningen her 223 millioner kroner, tilsvarende 18 prosent.

Etter salget av aksjeposten i Oslo Børs VPS består porteføljen av aksjeposter i selskapene Victoria Eiendom og Eiendomsspar.

Overfor generalforsamlingen foreslår styret at det utbetales et utbytte på 56 kroner pr. aksje etter 2019. For inneværende år legges det opp til kvartalsvise utbytter.

Arendals Fossekompani venter inntektsfall og et lavere driftsresultat i år enn i fjor. Hovedårsaken er utviklingen i kraftprisen.

Selskapet driver kraftproduksjon i kraftverkene Bøylefoss og Flatenfoss i Arendalsvassdraget. De produserer årlig vel 500 gigawattimer (GWh).

Kraftproduksjonen i den siste tremånedersperioden i fjor endte på 172 GWh, mens spotprisen falt 16 prosent til 39,2 øre pr. kWh. Prisnedgangen ble imidlertid oppveid av høyere produksjonsvolum enn på samme tid året før.

– Enorme muligheter

I fjerde kvartal var både inntekter og driftsresultat svakere enn i tilsvarende periode i 2018. Selskapene EFD og Scanmatic tapte tilsammen 27 millioner kroner før skatt, mens NSSLGlobal og Powel hadde solid resultatfremgang og tjente i alt 48 millioner kroner.

– I fjerde kvartal har vi brukt mye tid på å gjøre våre fire grønne selskaper – Powel, Wattsight, Scanmatic og Markedskraft – klare for 2020.

– Vi ser enorme muligheter når Europa skal fase inn vind og sol på bekostning av kull og atomkraft. ESG-trykket er kolossalt, og våre selskaper er midt i kjernen av det hele. Det er full gass i 2020. Her skal det skje mye, sier Svanevik.

Han tiltrådte som ny toppsjef i Arendals Foss 1. september i fjor. Svanevik etterfulgte Jarle Roth, som overtok topplederjobben i Umoe etter Jens Ulltveit-Moe.

Basert på omsetningskursen fredag formiddag, 2.590 kroner, har Arendals Foss en børsverdi på 5,67 milliarder kroner. Siden midten av februar i fjor er aksjen ned 23,3 prosent.

Arendals Fossekompani

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter1.2521.370
Driftsresultat5549
Resultat før skatt6325
Resultat etter skatt8-14