Cubera ønsket ikke mer enn 5,2 milliarder, men hadde tilgang på langt mer kapital

Toppsjef Kine Burøy-Olsen i Cubera Private Equity stengte fredag det nye fondet med 5,3 milliarder kroner, et beløp som kunne blitt langt høyere. – Fondet var kraftig overtegnet, sier hun.

KAN SMILE: Kine Burøy-Olsen i Cubera hentet 5,3 milliarder i et nytt fond, og er også i gang med kapitalinnhenting til to andre fond. Foto: Iván Kverme

– Det er det største fondet vi noensinne har reist, sier toppsjef Kine Burøy-Olsen i Cubera Private Equity til Finansavisen.

For med 524 millioner euro i sitt nyeste fond, 5,3 milliarder kroner, har Cubera for alvor tatt steget inn blant de største nordiske miljøene i bransjen. Og fondet kunne blitt langt større, dersom ikke Cubera hadde satt på bremsene.

– Fondet var kraftig overtegnet, sier hun.

– Hvorfor stoppet dere på 5,3 milliarder?

– Fordi vi ikke vil ha et større fond. Vi sikter mot en avkastning på 20 prosent, men hadde vi blitt for store, ville vi trolig ikke klart det, sier hun.

Fondets strategi er å kjøpe annenhåndsandeler i etablerte nordiske buyout-fond, som EQT og Altor. Investorene i Cubera-fondet er primært amerikanske og europeiske institusjoner og family offices.

Nettoavkastning på 20 prosent i året

Burøy-Olsen har sammen med teamet på 20 personer hentet all kapitalen uten ekstern bistand, men dette er ikke det eneste fondet de har hentet penger til det seneste året.

– På under et år har vi hentet rundt 10 milliarder kroner, sier hun.

En av grunnene til det er tilgangen til kapital etter at Storebrand kjøpte Cubera i 2019.

– Samtidig opplever vi at kundene ser på oss som en totalleverandør, legger hun til.

For siden etableringen i 2006 har strategien gått fra å kjøpe annenhåndsandeler i nordiske PE-forvaltere til å etablere fond som investerer i nye fond, både i Norden og globalt.

– Jeg vet heller ikke om andre som er som oss i Norden, eller Europa for den saks skyld.

Og med en nettoavkastning på 20 prosent i året har Cubera vokst raskt, både i forvaltningskapital og antallet fond. Med sine 40 milliarder kroner under forvaltning er forvalteren nå blitt en av PE-kjempene i Norden.

Mer i vente

– I tillegg setter vi opp ytterligere to fond, hvor vi reiser kapital nå, sier hun.

– Så det ventes at flere PE-miljøer skal etablere nye fond i år?

Ja, og i årene som kommer. 50 nordiske miljøer setter opp nye fond i løpet av de neste tre årene, sier Burøy-Olsen, og fortsetter:

– Jobben vår blir å finne riktig miljø, og å spre risikoen.

– Hvor mange ser du for deg å gå inn i?

– Vi skal kommittere til åtte fond i Norden over de neste tre årene, sier hun.

Av kjempene kommer EQT med et nytt fond i år, og etter det Finansavisen erfarer, er det også sannsynlig av FSN Capital vil etablere et nytt fond i 2020, siden det seneste fondet deres nærmer seg fullfinansiert.

Toppsjef Frode Strand-Nielsen i FSN Capital har ikke ønsket å kommentere dette.

– EQT er den største aktøren i Norden, og dem kjenner vi godt. Men vi investerer også i de helt små miljøene, men ikke i venture, sier Burøy-Olsen.