DNB Markets og Pareto slanker kursmålet på Sbanken

Meglerhusene har mindre tro på Sbanken, men DNB Markets mener fortsatt at aksjen er verdt å kjøpe.

NEDJUSTERER: DNB Markets anbefaler fortsatt kjøp av Sbanken, mens Pareto er mer forsiktig og gjentar hold. Her med finansdirektør Henning Norgulen (t.v.) og adm. direktør Øyvind Thomassen i Sbanken. Foto: Iván Kverme
Finans

DNB Markets gjentar kjøpsanbefalingen på Sbanken, men nedjusterer ifølge TDN kursmålet fra 86 til 83 kroner pr. aksje. 

Bakgrunnen for nedjusteringen er den oppjusterte guidingen knyttet til kostnader utover i 2020, og samlet sett innebærer dette at meglerhuset har tatt ned estimert EPS for inneværende og neste år med henholdsvis 3 og 2 prosent.

«På den positive siden trakk etter vårt syn høyere netto renteinntekter og ledelsens konkretisering av tiltakene for å øke inntjeningen, samt målsettingene for året knyttet til innskuddsvekst fra SMB-sektoren», skriver meglerhuset ifølge nyhetsbyrået.

Pareto anbefaler hold

Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Sbanken fra 80 til 75 kroner pr. aksje, og gjentar ifølge TDN Direkt sin hold-anbefaling. 

Meglerhuset nedjusterer resultatestimatene med 3-5 prosent med utgangspunkt i lavere utlånsvolumer og noe høyere kostnader. Meglerhuset mener banken vil trenge noe tid før kostnadsgraden kan komme nedover.

Utbytteforventningene økes med utgangspunkt i bankens sterke kapitalisering.

sbanken
dnb markets
pareto securities
Nyheter
Aksjeanalyse
Finans
Børs