Espen Westeren stenger Titan-fondet

Espen Westeren legger ned Titan Opportunities Fund etter en periode med tunge tap på energirelaterte aksjer.

NEDLEGGER FONDET: Espen Westeren, her fotografert under fjorårets Pareto-konferanse, sier Titan-fondet ikke har klart å levere den avkastningen han og innskyterne hadde håpet å oppnå. Foto: Iván Kverme
Finans

Slike aksjer har vært fondets satsingsområde siden etableringen for vel tre og et halvt år siden.

Westeren bekrefter overfor Finansavisen at fondet innstiller og kapitalen tilbakebetales til eierne i den nærmeste fremtid.

– Det har vært en vanskelig avgjørelse, men markedet ble ikke slik vi ventet da vi etablerte fondet i juni 2016. Nå tar vi konsekvensen av det i samråd med våre investorer, sier han.

For mens aksjemarkedet generelt har vært sterkt siden starten av Titan, har energisektoren hengt etter, særlig de siste par årene. Gjenopphentingen i markedene for energi og oljeservice har vist seg å ta mye lengre tid enn de fleste trodde den ville gjøre.

TITAN OPPORTUNITIES FUND

  • Det energifokuserte spesialfondet ble etablert av Espen Westeren og Ubon Partners, med Fredrik Halvorsen, Odd Johnny Winge og Geir Langfeldt Olsen i spissen.
  • Startet med 47,5 millioner dollar i egenkapital i 2016, tilsvarende vel 390 millioner kroner med daværende valutakurs.
  • 45 millioner dollar kom fra Ubon Partners, mens Westeren tilførte resten av pengene.
  • Geir Langfeldt Olsen gikk ut av investeringsfellesskapet i Ubon i desember i 2018.

Overvurderte potensialet

– Vi har gjort en bra jobb med å identifisere noen muligheter innen sektoren, men har overvurdert potensialet for oppgang etter nedturen i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014. Dermed har vi ikke vært istand til å levere den avkastningen vi hadde håpet å oppnå, sier Westeren.

Han mener utviklingen i skiferoljeproduksjonen i USA er en av årsakene til at markedet har utviklet seg annerledes enn man ventet.

– Vi regnet med at oljebransjen ville få en kraftig oppgang, men undervurderte omfanget og betydningen av amerikansk skiferolje.

– Samtidig klarte vi ikke i tilstrekkelig grad å ta høyde for den kraftige dreiningen i investorenes interesse for ESG-relaterte (Environmental, Social and Governance) investeringer, sier Westeren.

Pluss 17,3 prosent

For Titan Opportunities Fund var resultatene gode de to første årene, med en avkastning på 34,6 og 16,3 prosent, henholdsvis i 2016 og 2017.

I 2018 snudde imidlertid den positive utviklingen og Titan-fondet måtte rapportere et verdifall på 22,9 prosent. For i fjor endte verdiutviklingen på minussiden med 2,89 prosent.

Akkumulert fra etableringen til slutten av 2019 er verdiøkningen 17,3 prosent. 

– Vi gjorde det svært fra den første tiden, men dessverre snudde dette og mye av verdioppgangen forsvant i løpet av 2018 og i fjor. Nå tar vi konsekvensen av dette og sender pengene tilbake til investorene, sier Westeren.

Han viser til at den amerikanske oljeserviceindeksen OSX (Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index) er ned over 40 prosent siden sommeren 2016.

– I lys av det og at vi har levert klart bedre enn OSX og andre «benchmarks» er ikke resultatet så ille, men det er ikke desto mindre vesentlig under det vi håpet å oppnå ved etableringen av fondet, sier han.

57 millioner dollar

I april 2018 skrev Finansavisen at hedgefondet hadde 87 millioner dollar under forvaltning. 

Basert på verdiutviklingen siden da er forvaltningskapitalen på om lag 57 millioner dollar i dag, gitt at det ikke er blitt tatt ut eller tilført kapital.

ESPEN WESTEREN

  • Jobbet i en årrekke for John Fredriksen, men sluttet brått i november 2015. Noen måneder senere startet han hedgefondet Titan Opportunities sammen med Ubon Partners.
  • I etterkant av at han forlot Fredriksen-gruppen ble det kjent at han mente å ha krav på en betydelig bonus som Fredriksen ikke ville utbetale. I stedet ble Westeren anklaget for å ha drevet parallellinvesteringer og utnyttet sin rolle som forvalter i gruppen, noe han selv tilbakeviste.
  • Striden sto etter hva Finansavisen forstår om et beløp på tre millioner dollar. En voldgiftssak gikk i Westerens favør og resulterte i at han fikk pengene han mente å ha krav på.

Titan er ikke alene om å stenge fondet. Det samme gjelder flere andre fond både i USA og Europa etter en svak kursutvikling og kapitalflukt.

Westeren er fortsatt overbevist om at det er gode investeringsmuligheter i energisektoren, men er usikker på hvor raskt den ventede avkastningen vil materialisere seg.

– Vi ser ikke at vi i den nærmeste fremtid kan levere det vi ønsket å gjøre. Når blir det i stedet opp til hver enkelt investor hva vedkommende vil gjøre med midlene som tilbakebetales, sier Westeren.

– Er det aktuelt å etablere et nytt fond?

– Det foreligger ingen planer om det, sier Westeren.

espen westeren
titan opportunities fund
hedgefond
breaking
Nyheter
Finans
Børs