Investinor tjente 221,7 millioner i 2019, og har urealisert gevinst på over 150 millioner i 2020

Med et rekordoverskudd på 221,7 millioner i 2019 skal den nye Investinor-sjefen Terje Eidesmo grave ut enda mer gull fra milliardporteføljen. Hittil i år har porteføljen allerede lagt på seg nye 157 millioner.

GIR FRA SEG ÆREN: Toppsjef Terje Eidesmo i Investinor presiserer at nitidig jobbing fra teamet over lengre tid har skapt avkastningen i 2019. – Det er ikke det vi gjorde i 2019 som var avgjørende, det er jobben som er gjort før det. Foto: Investinor
Finans

– Jeg sitter på informasjon som jeg ikke kan gå ut med. Men vi har flere selskaper som har et kjempestort potensial, sier adm. direktør Terje Eidesmo i Investinor til Finansavisen.

Eidesmo overtok lederjobben i Investinor sent i 2019, men selv om han ikke har lang fartstid i stillingen, er han ikke ukjent med oppstartsselskaper. 

Han startet selv seismikkselskapet EMGS, som ble børsnotert i 2007.

– Overskuddet i Investinor har aldri vært så høyt før, sier Eidesmo, og legger til at avkastningen vil svinge fremover, men med en forventning om at overskuddet økes.

– Vi vil nok gå mer i pluss i årene som kommer, sier han.

Over 150 millioner i år

Investinor hadde en sterk avslutning på fjoråret, med en netto avkastning på 90,9 millioner kroner. Om man ser på nettoavkastning i prosent de siste fire kvartalene, målt ved ROI (driftsresultat delt på investeringsporteføljen), var den 8,4 prosent i fjerde kvartal. 

Det rullerende snittet de seneste fem årene er til sammenligning på 2,1 prosent.

– Hva dro lasset i 2019?

– Våre porteføljeselskaper som vi har utviklet fra venture til børsnoterte selskap gjorde det svært bra i fjor, sier Eidesmo.

– Og vi tar de på børs av to grunner: Enten en exit eller tilgang på finansiering, legger han til.

Investinor hadde ved utgangen av året eksponering i tre børsnoterte selskaper, BerGenBio, Calliditas Therapeutics og poLight, hvor de to siste steg henholdsvis 26 og 72 prosent i 2019. 

Hittil i år har poLight nær doblet seg, mens Calliditas har gått over 50 prosent. BerGenBio er på sin side ned drøye 24 prosent, men den urealiserte verdistigningen totalt for de børsnoterte papirene er likevel på drøye 157 millioner siden nyttår.

1 milliard i tørt krutt

For 2019 ble en etterlengtet opptur for det statlige tidligfasefondet. 

Siden etableringen av fondet i 2008 har avkastningen vært alt annet enn imponerende, men Eidesmo påpeker at «investeringer i ventureselskaper er maraton i form av langsiktig verdiutvikling», og at Investinor nå begynner å høste av langsiktig jobbing som aktiv eier i porteføljeselskapene.

– Og vi har rundt én milliard i tilgjengelig kapital, sier Eidesmo.

Av de 4,2 milliardene som er skutt inn i fondet er verdiene nå 4,15 milliarder kroner, men justeres det for utbetaling av utbytte og skatt på 167,9 millioner, er den akkumulerte verdiskapningen på 121,9 millioner siden oppstart.

– Fokuset vårt for 2020 blir og jobbe med verdiskapning i våre porteføljeselskaper, og bruke ressurser der vi mener det er viktig og riktig, sier han.

For porteføljen skal ifølge Eidesmo inneholde flere gull-selskaper.

– Nå må vi bruke tid på å få ut store verdier i dagens portefølje.

Og selv om Investinor har mye tørt krutt forventer ikke toppsjefen å gjøre mange nye investeringer i 2020.

– Fokus er å bygge verdier, og eventuelt gjøre tilleggsinvesteringer i selskaper vi allerede er i, sier han.

Investinor

  • Statlig investeringsselskap som bidrar til økt verdiskaping ved å tilby risikokapital til internasjonalt orienterte, samt konkurransedyktige bedrifter.
  • Tar alltid en minoritetsposisjon i sine investeringer (mindre enn 50 prosent) og investerer alltid sammen med private investorer.
  • Forvalter rundt 4,2 milliarder kroner og har i dag 65 selskaper i sin investeringsportefølje.

Investinor

(Mill. kr)4. kv./194. kv./1820192018
Driftsinntekter107,5−155,7262,8−159,1
Driftsresultat90,9−171,2211−206,2
Resultat før skatt93,4−169,2221,7−198,2
investinor
terje eidesmo
bergenbio
polight
venture
venture-fond
såkorn
Nyheter
Finans
Børs