Vokter oljefondformuen for Norge

Nesten én milliard av pensjonskapitalen din står plassert i selskaper som Safaricom og East African Breweries. Usikker? Denne mannen passer på dem.

NORGES MANN PÅ BAKKEN: – Svak likviditet er nøkkelen til å forstå de afrikanske markedene, sier Pius Muchiri i Nabo Capital. Foto: Anders Horntvedt
Finans

NAIROBI, KENYA: – Hvis du skal plassere 100 millioner dollar i et av de større europeiske finansmarkedene, får du som regel gjort det i løpet av én dag, uten å flytte markedene så mye. Kommer du med samme beløp til Afrika, trenger du en strategi, sier Pius Muchiri, daglig leder i Nabo Capital.

Én av våre strategier har vært å satse på illikvide og underanalyserte aksjer.
Pius Muchiri, Nabo Capital

919 millioner kroner av Oljefondet, og dermed skattebetalernes penger, er plassert i Kenya. 

Nairobi-baserte Nabo Capital har en forvaltningsavtale med Norges Bank Investment Management (NBIM). Nøyaktig hvor mye av den knappe milliarden som blir aktivt forvaltet av Nabo Capital, er imidlertid ikke klart.

Kenolkobil og Bamburi Cement

Det som er på det rene, er at store deler av de 919 millionene primært er plassert i kenyanske børslokomotiver som telekomselskapet Safaricom og bryggeriet East African Breweries, ifølge fondets seneste porteføljeoversikt, som sist ble oppdatert 31. desember 2018.

Oppdaterte tall kommer i forbindelse med NBIMs årsrapport 27. februar.

Men også andre eksotiske godbiter viser seg å være et lite stykke Norge. 

På vegne av Oljefondet har forvalterne plassert kapital i flere mindre selskaper som bensinstasjonkjeden KenolKobil og Bamburi Cement.

– Én av våre strategier har vært å satse på illikvide og underanalyserte aksjer. Mange selskaper er markedsleder eller nummer to i sin bransje, men aksjen omsettes en håndfull ganger pr. dag.

– Det er vår «sweet spot». For en langsiktig investor passer dette som hånd i hanske. Svak likviditet er nøkkelen til å forstå de afrikanske markedene. I Kenya står de fem største selskapene for 73 prosent av de samlede aksjeverdiene på Nairobi-børsen, sier Muchiri.

SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Dette er reglene som de ansatte i forvaltningsselskapet søker å leve etter. Foto: Anders Horntvedt

Muchiri har lisens som chartered financial analyst, og har 12 års erfaring fra finansielle investeringer i Afrika.

Nabo Capital er et heleiet datterselskap av investeringsselskapet Centum, som selv er notert på Nairobi-børsen.

Datterselskapet ble startet av Muchiri som et rendyrket forvaltningshus for utenlandske, institusjonelle investorer som THS, Kingsway og Coramo Capital.

137 på korrupsjonsrangering

Kontrakt med Oljefondet har Nabo Capital hatt siden 2014.

– For syv-åtte år siden så vi at interessen for Kenya og Afrika var stor. En del strømmet inn gjennom Sør-Afrika, men mye av kapitalen forble i landet. Flere institusjonelle investorer etterspurte støvler på bakken i Afrika, og det var der vi så en mulighet i markedet, sier han.

Første kontakt med Oljefondet var det Muchiri selv som tok. Deretter fulgte ett års due diligence-prosess.

Kenya er et samfunn som er plaget av korrupsjon. Landet er på plass nummer 137 av 180 på Transparency Internationals liste over holdninger til korrupsjon. 

Det er dårligere enn land som Pakistan, Ukraina og Mali.

– Hvordan skal leserne vite at du ikke er en skurk som planlegger å manipulere Norge og stikke av med gevinsten?

– Det er helt umulig for meg å besvare det spørsmålet på en tilfredsstillende måte. Du kan gå rundt og spørre om mitt eget omdømme etter 16 års erfaring med kenyansk finansbransje. Ikke minst kan du spørre om Centums omdømme. Selskapet ble stiftet i 1954, før Kenya ble en selvstendig stat, svarer Muchiri.

– Du har helt rett i at vi opererer i et korrupt miljø. Derfor er det vanskelig å operere med de standardene for integritet vi forventer av medarbeiderne våre. Personlig har jeg aldri betalt en bestikkelse i mitt liv, legger han til.

– Viktig med folk på bakken

Fungerende kommunikasjonssjef Marthe Skaar i NBIM bekrefter at Nabo Capital forvalter penger på vegne av Oljefondet. 

Nær 4 prosent av fondets midler er satt ut til eksterne forvaltere. De får kun lov til å investere i børsnoterte selskaper.

– Hoveddelen av fondet er forvaltet internt, og vi bruker eksterne forvaltere først og fremst i fremvoksende markeder. I disse markedene er det viktig å ha folk på bakken som kjenner markedet og selskapene godt, mener Skaar.

– Det gjelder også i Afrika, der våre forvaltere har et særskilt fokus på god selskapsstyring, nettopp for å unngå problematikk knyttet til korrupsjon.

nbim
oljefondet
Pius Muchiri
Nabo Capital
Nyheter
Finans