Axactor og Komplett Bank med ny avtale på halv milliard

Både Axactor og Komplett Bank kommenterte prisfallet. Mandag varslet de likevel en ny avtale.

SELGER LÅN: Komplett Bank og Jan Haglund selger misligholdte lån over 180 dager.  Foto: Brian Cliff Olguin
Finans

For knappe to uker siden la Axactor og Komplett Bank frem sine regnskaper for fjoråret, og med kun et par timers mellomrom avholdt både Axactor-sjef Endre Rangnes og Komplett Bank-sjef Jan Haglund sine presentasjoner.

For begge ble prisendringene på fortløpende overdragelse av misligholdte lån fra bankene, såkalte forward flow-avtaler, et tema da de snakket til analytikere og investorer. Tilfeldigvis var Komplett Banks forrige forward flow-avtale med nettopp Axactor, og den løp ut i oktober.

– Vi er fornøyd med å få landet en avtale. Sett fra et kapitalsynspunkt er det en fordel for banken å få på plass en slik avtale. Den minsker i tillegg usikkerheten når det gjelder fremtidige tap og er også slik sett en fordel, sier Komplett Banks adm. direktør Jan Haglund, og legger til:

– Det er imidlertid ikke slik at vi måtte ha på plass en avtale, vi kunne fortsatt uten.

Haglund bekrefter nå at prisene på forward flow-avtaler falt gjennom 2019, men han vil ikke kommentere prisen på den nye avtalen med Axactor. 

Han viser til at børsmeldingen fra Axactor, der det står at avtalen ikke vil ha en stor innvirkning på Komplett Banks tapsføringer.

Brukte emisjon

– Vi kan bekrefte at prisene har endret seg drastisk, ja, men vi observerte at prisene var i endring allerede i 2018. Det er ikke sikkert at vår nye avtale avviker mye fra markedsprisene i slutten av 2019, sier finansdirektør Johnny Tsolis i Axactor.

Axactor kan i tillegg til sitt overskudd benytte en kredittfasilitet hos DNB og Nordea til finansiering av de løpende kjøpene av misligholdte lån fra Komplett Bank.

Tidligere i februar gjennomførte selskapet en emisjon, og Tsolis opplyser at denne blant annet bidrar til å holde Axactor over kreditorenes egenkapitalkrav. I selskapets obligasjon heter det eksempelvis at Axactor til enhver tid skal ha en gjeldsgrad på under 75 prosent.

– Denne typen inngåelser av fortløpende kjøp av misligholdte lån var en av hovedmotivasjonen for emisjonen vi gjennomførte, sier Tsolis.

KJØPER LÅN: Finansdirektør Johnny Tsolis i Axactor. Foto: AXACTOR

Halv milliard i potten

Den nye avtalen mellom Axactor og Komplett Bank har en antatt årlig ramme på 52 millioner euro, og er en fornyelse av en 18 måneder lang avtale mellom de to partene. Den nye avtalen inneholder imidlertid flere nye finesser.

Tidligere ble engasjementene overtatt av Axactor etter 90 dager, mens de i den nye avtalen skal overtas etter 180 dager. Dessuten vil Komplett Bank kun selge 80 prosent av forbrukslånene til Axactor, mens kredittkortlån vil bli holdt tilbake på bankens balanse. Trolig gjøres dette for at Komplett Bank skal kunne selge kredittkortlånene samlet som hele porteføljer.

Til gjengjeld skal Axactor drive tredjepartsinkasso mens lånene fortsatt ligger i Komplett Banks bøker. Angivelig vil Komplett Bank holde flere av de misligholdte lånene over tid for å kunne samle data om sine lånekunder. På den måten kan banken skru sammen sine tapsmodeller på en bedre måte. Axactor må imidlertid se at en foreløpig ukjent aktør får ta halvparten av inkasseoppdragene innen kredittkort.

Axactor-aksjen var blant finansaksjene på Oslo Børs som fikk gjennomgå mest mandag. Aksjefallet endte på 6,4 prosent.

komplett bank
axactor
johnny tsolis
jan haglund
Nyheter
Finans
Børs