Amesto AccountHouse avskaffer timefakturering

– Timefakturering hindrer digitalisering og effektivisering, sier adm. direktør Siri Nilssen i Amesto AccountHouse.

VIL DIGITALISERE: – Vi mener at timefakturering hindrer automatisering og digitalisering, sier Siri Nilssen. Foto: Amesto

Utdaterte forretningsmodeller i regnskapsbransjen resulterer i at mange fortsatt fakturerer på timer. Siri Nilssen mener at selskapets forretningsmodeller må henge sammen med bransjens behov for digitalisering.

–Den tradisjonelle regnskapsførerrollen kommer til å endres og de som tilbyr kunden merverdi i form av innsikt og automatiserte tjenester vinner. Vi mener at timefakturering hindrer automatisering og digitalisering.

Vraker timefakturering

Nå har imidlertid en av de største regnskapsbedriftene i Norge, Amesto AccountHouse, tatt grep. Fra første januar 2020 har det vært slutt på all timefakturering.

– 2020 blir året hvor vi går bort fra timefakturering i Amesto AccountHouse. Nå skal vi gi våre kunder forutsigbarhet og faste priser», sier adm. direktør Siri Nilssen.

– Bransjens tradisjonelle prismodeller er i stor grad basert på timeføring, noe som verken er fremtidsrettet eller innovativt. De gamle modellene bremser digitaliseringen og hindrer utvikling for kundene våre», sier Nilssen.

Amesto har ifølge Nilssen satt seg som mål å endre forventningene til bransjen.

– En regnskapsfører skal ikke lenger kun føre regnskap, de skal være en samarbeidspartner for kunden. Fagkompetanse og innsikt skal bidra til å løfte samarbeidet fra et operasjonelt, til et strategisk nivå.

Økt verdiskapning

Derfor mener hun at de nye prismodellene også vil inkludere tjenester som skal bidra til økt verdiskapning i form av skreddersydde kundeprogrammer.

De seneste årene har Amesto AccountHouse investert tungt i teknologi samtidig som rollen som regnskapsfører ifølge Nilssen har vært under kraftig omstilling.

– Amestos investering i regnskapsroboten Semine var svært riktig for oss og våre kunder. Med bakgrunn i våre investeringer kan vi tilby kundeprogrammer som vil effektivisere tradisjonelle regnskapstjenester. Samtidig gir investeringene kundene den innsikten som bidrar til bedre konkurransekraft. Dette er nødvendig for at vi i felleskap skal ta de riktige strategiske beslutninger for fremtiden», sier Nilssen.