Svakere fra B2Holding

B2Holding har måttet rydde opp, og det har økt driftskostnadene mer enn inntektene.

BEDRET GJELDSGRAD: Konsernsjef Erik Just Johnsen legger fredag frem sine første årsregnskaper etter at han tok over som sjef i B2Holding. Foto: Eivind Yggeseth

(Artikkelen oppdateres.)

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen.

B2Holdings resultater svekkes både i fjerde kvartal og i årsregnskapet for 2019. Selv om topplinjen vokser, øker både driftskostnadene og finanskostnadene enda mer.

I en uttalelse i børsmeldingen sier konsernsjef Erik Just Johnsen at selskapet har fått satt inn ekstra resurser for å ta hånd om de sikrede kravene, som har skapt utfordringer for B2Holding. Han sier også at porteføljene med de usikrede kravene fortsetter å levere.

Når selskapet nå legger bak seg et år med utfordringer, som Johnsen sier, uttaler han at han føler seg trygg på at selskapets nye strategi vil ta det inn i bedret lønnsomhet, som igjen vil øke aksjonærverdiene. 

I så måte er det trolig også en stor fordel at selskapet nå er mindre tynget av gjeld, og at selskapet er back in line når det gjelder lånebetingelsene i kredittfasiliteten hos bankene.  Gjeldsgraden har sunket, og er nå på 2,86.

For aksjonærene er det også positivt at B2Holding bedret sin cash EBITDA fra 833 til 963 millioner kroner når fjerde kvartal sammenlignes med samme periode i 2018. Nøkkeltallet endte på knappe 4 milliarder for hele 2019, etter en økning på 35 prosent. 

B2Holding

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter819,4752,6
Driftsresultat291,1326,0
Resultat før skatt101,1177,0
Resultat etter skatt90,0156,5

B2Holding

  • Gjeldsinvesteringsselskap med porteføljer i over 20 europeiske land gjennom drøyt 50 datterselskaper.
  • Adm. dir. er Erik Just Johnsen, som tidligere var finansdirektør. Han tok over etter Olav Dalen Zahl.
  • Etablert i 2011 av Olav Dalen Zahl, Jon H. Nordbrekken og Ole Grøterud. Dalen Zahl og Nordbrekken har bakgrunn fra tidligere Aktiv Kapital, som nå er en del av amerikanske PRA Group.
  • Største aksjonærer er svenske Prioritet Group AB, samt Rasmussengruppen AS.