Vistin Pharma økte inntektene med over 40 prosent

LA FREM TALL: Adm. direktør Kjell-Erik Nordby i Vistin Pharma. Foto: Eivind Yggeseth

Vistin Pharma økte inntektene med over 40 prosent til 56,6 millioner kroner i fjerde kvartal. 

Selskapet skriver i rapporten at de hadde robuste inntekter fra farmasi-virksomheten, samt urealiserte gevinster på oljederivater på 0,6 millioner kroner.

I en separat børsmelding melder Vistin Pharma at de har redusert eksponeringen for spreaden mellom ICE low sulphur gasoil og Sing380. Det er gjort ved å redusere posisjonene i ICE low sulphur gasoil med 5.000 tonn i april og 25.000 tonn i desember, mens beholdningen på Sing380 er uendret.

Transaksjonen har resultert i et tap på rundt 46,5 millioner kroner.

Resultat per aksje endte i fjerde kvartal på 0,09 kroner, opp fra minus 1,44 kroner i samme periode året før.

Ved utgangen av 2019 hadde Vistin Pharma 319,6 millioner kroner i kontanter.

Vistin Pharma

(Mill. kroner)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter56,640,1
Driftsresultat3,1-11,1
Resultat før skatt4,5-73,3
Resultat etter skatt4,2-64,0

Vistin Pharma

  • Produsent av metformin med produksjonsanlegg i Kragerø.
  • Adm. dir. er Kjell-Erik Nordby.
  • Selskapet har også investeringer i energirelaterte finansielle instrumenter gjennom Vistin Trading. Kontraktene spiller på høyere etterspørsel etter lavsvovel dieselolje i forbindelse med implementeringen av IMO 2020-reguleringene fra årsskiftet.