B2Holding tok foten av gasspedalen

B2Holding dro kraftig ned på porteføljekjøpene på tampen av fjoråret. – Vi ønsket å styrke vår balanse, sier konsernsjef Erik Just Johnsen.

NY STRATEGI: B2Holding vil fremover investere mer i Nord- og Vest-Europa på bekostning av Sentral- og Sørøst-Europa. Her konsernsjef Erik Just Johnsen. Foto: Iván Kverme

For selskapene som har spesialisert seg på kjøpe misligholdte gjeldsporteføljer fra banker er fjerde kvartal normalt den mest hektiske tiden på året. Da rydder mange banker i sine balanser for å gå inn i et nytt år med blanke ark.

Men for B2Holding ble avslutningen på 2019 ganske rolig. Selskapet kjøpte porteføljer for kun 566 millioner kroner, ned fra 1,2 milliarder i tredje kvartal og 1,7 milliarder i andre. 

Til sammenligning var B2Holdings porteføljekjøp på henholdsvis 2 og 1,6 milliarder kroner i det siste kvartalet i de to foregående årene.

– Vi ønsket å styrke vår balanse og få ned gearingen, sier Erik Just Johnsen, som ble permanent konsernsjef i B2Holding tidligere denne måneden.

– Vi kjøpte dessuten mange porteføljer tidligere i 2019, samtidig som vi hadde en waiver fra bankene vi måtte oppfylle. Vi måtte derfor ta foten litt av gasspedalen.

Innfrir kravene

Etter at B2Holding tidligere i 2019 måtte ta en nedskrivning på 421 millioner kroner, hvor mesteparten kom fra porteføljer med sikkerhet i Bulgaria, Romania og Kroatia, gikk bankene med på å redusere egenkapitalkravet fra 25 til 23,5 prosent frem til 30. mars 2020.

Etter tredje kvartal var egenkapitalandelen på 24,1 prosent, mens den ved årsskiftet hadde kommet opp i 25,2 prosent. Dermed er B2Holding innenfor bankenes gamle krav tre måneder før tidsfristen utløper.

I 2019 kjøpte B2Holding porteføljer for cirka 4 milliarder kroner, en reduksjon fra godt over 6 milliarder kroner året før. På fredagens kvartalspresentasjon sa Johnsen at porteføljekjøpene i 2020 vil være omtrent på samme nivå som i fjor.

Men som tidligere varslet, vil selskapet intensivere arbeidet med å finne investeringspartnere for porteføljekjøp. 

– Tidligere har vår vekstfilosofi vært å vokse egen balanse, og nå er vi fornøyd med nivået. Veksten fremover vil i hovedsak skje gjennom å investere sammen med andre. Vi får da høyere serviceinntekter, samtidig som risikoen reduseres, sier Johnsen.

Ved årsskiftet hadde B2Holding en investeringskapasitet på 2,1 milliarder kroner. I tillegg kommer kontantstrømmen selskapet generer hver måned.

Skal vokse i Vesten

I tillegg til å kjøpe porteføljer sammen med andre, vil også B2Holding vri mer av investeringene til Nord- og Vest-Europa. Selskapet har i dag virksomhet i 23 europeiske land, og kontorer i ytterligere to.

– Tilgangen på porteføljer i Sentral-Europa har minket ganske kraftig, samtidig som vi ser at vi har større skaleringsfordeler på de plattformene vi har i Vesten. I tillegg er det enklere å få med coinvestorer i Vesten, sammenlignet med lenger sør i Europa, sier Johnsen.

I fjerde kvartal endte B2Holdings samlede inntekter på 819 millioner kroner, opp fra 753 millioner kroner i samme kvartal året før. Resultatet før skatt falt imidlertid med 76 millioner til 101 millioner kroner.

– Vi hadde dette kvartalet en negativ engangseffekt på 40 millioner kroner fra en IT-nedskrivning og restruktureringskostnader. I fjerde kvartal i 2018 hadde vi dessuten en positiv valutaeffekt på 40 millioner kroner, mens valutaeffekten i år var svakt negativ, forklarer B2Holding-sjefen.

Fredag ettermiddag var B2Holding-aksjen ned 4,4 prosent til 6,04 kroner.

B2Holding

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter819753
Driftsresultat291326
Resultat før skatt101177
Resultat etter skatt90156