Helt pause hos tilretteleggerne

Nå gjør børsfallet det vanskelig for norske meglerhus å hente kapital. Fryktindeksen Vix er i tillegg på sitt høyeste siden 2011.

MÅ VENTE: Corporate-sjef Peter Behnche i DNB Markets. Foto: Iván Kverme
Finans

I noen timer skinte igjen solen over Oslo Børs fredag, men pausen ble kortvarig. Coronaviruset ender opp med å skape et massivt børsfall denne uken.

Hovedindeksen på Oslo Børs hadde etter fire dager denne uken falt over 11 prosent, før det så ut til å rettet seg noe opp fredag. Den gang ei. Da det amerikanske aksjemarkedet åpne, tiltok fallet i Oslo. Da Finansavisen gikk i trykken fredag ettermiddag, lå også de amerikanske indeksene S&P 500 og Dow Jones an til fall på 11 prosent siden mandag.

Mens aksjemeglerne løper bena av seg for å få solgt unna store og små aksjeposter, må deres kolleger i investeringsbankene nå smøre seg med tålmodig. Nå kan det bli vanskelig å hente egenkapital for norske bedrifter.

Setter foten på bremsen

Corporate-sjef Peter Behncke i DNB Markets merker at coronaviruset har inntatt kapitalmarkedet, hvor investorer inntil nylig har hatt «klampen i bånn».

– Men nå løfter investorene foten fra gasspedalen, sier han.

Hovedårsaken er åpenbart at coronaviruset skaper en uoversiktlig og kaotisk situasjon, og at bekymringene medfører at investorene kaster aksjer på havet i frykt. Det igjen gjør det vanskelig å finne riktig verdsettelse av selskapene, ifølge Behncke, og da pauses transaksjonene.

– Så det er vanskeligere å sette dealer nå?

– Ja, det er det. Både børsnoteringer, men også generell kapitalinnhenting er mer vrient enn det var for kun en uke siden, sier Behncke, som er leder rådgivningen av bedriftskundene i landets største investeringsbank.

Vinduet stengte

Hos AGB Sundal Collier er Peter Straume, administrerende partner for den norske divisjonen i investeringsbanken, foreløpig avventende.

– Dersom alt smelter ned, vil det kunne ha betydning for noen oppdrag. Foreløpig fortsetter vi som før sammen med våre oppdragsgivere, og enn så lenge er ikke kalenderen endret mye, sier Straume, og viser til at det delvis skyldes at corporate-prosjektene går over lengre tid.

AVVENTENE: ABGs corporate-sjef Peter Straume. Foto: Iván Kverme

Det vil uansett tilsi at det har vært et klimaskifte på børsen på kort tid. Børsåret 2020 så nemlig relativt friskt ut etter halvannen måned, og etter to måneder er hele tre selskaper blitt notert på Oslo Børs. Det er langt bedre enn de foregående årene, og «den beste tomånedersperioden vi har hatt i januar og februar i moderne tid», ifølge kommunikasjonsdirektør Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

«Moderne tid» strekker seg imidlertid ikke langt tilbake. Oslo Børs’ lavterskeltilbud, Merkur Marked, ble lansert i 2016, og hadde syv noteringer på én enkeltdag i slutten av februar 2016.

Sålangt i år har oljeselskapet BW Energy, avfallshåndteringsselskapet Quantafuel og John Fredriksens Northern Ocean gått på børs. Quantafuel gjennomførte riktignok ingen kapitalinnhenting eller nedsalg, det gjorde heller ikke Northern Ocean, som hentet sine 100 millioner dollar i fjor høst.

Quantafuels aksjekurs henter seg noe inn fredag, men hadde på det verste et fall på 40 prosent torsdag.

BW Energy slet mest med sin notering, da det fikk coronaviruset i fleisen. Oljeselskapet måtte angivelig kutte kursen og utvide tegningsperioden i sin plassering, men klarte omsider å notere aksjen før det verste fallet startet.

Siden har aksjekursen falt 30 prosent.

Northern Ocean ble børsnotert torsdag, da aksjen ble overført fra OTC-listen. I gråmarkedet ble aksjen sist omsatt for 40 kroner.

Torsdag var aksjekursen nedenom 25 kroner, før den fredag er løftet til nær 30 kroner.

– Tilretteleggerne snakker ofte om transaksjonene finner sted i perioder, i vinduer. Det er grunn til å tro at det nå er stengt for de som skal kombinere en notering med en plassering, sier Aase ved Oslo Børs, og legger til:

– Det er stille blant søkerne, og de venter nok på smulere farvann.

«Ser billig ut»

Hovedindeksen lå lenge rundt 940 poeng, men er nå helt nede på 830 poeng.

– Det er alltid vanskelig for investorene når store endringer er på gang, men rådet er foreløpig ikke å løpe fra børsen, sier Straume hos ABG.

Han legger til at selv om coronaviruset har dramatiske konsekvenser for enkeltmennesker, har det foreløpig ikke gitt for store utslag i selskapenes estimerte inntjening. Det til tross for at mange selskaper neppe klarer å innfri sine estimater for første halvår av 2020 som følge av utbruddet.

– I utgangspunktet er virusspredning kortsiktig i sin natur, og det er ingen grunn til å tro at det ikke skal komme en løsning på dette viruset også og at situasjonen roer seg ned.

– Historisk har det vært lurt å handle i denne typen situasjoner, sier Straume, og viser til at det er flere lysglimt på børsene:

– Videokonferanseselskapet Zoom, som gikk på børs i fjor i USA, har steget nærmere 70 prosent siden cornoaviruset ble kjent i begynnelsen av året. Og slik er sektorrotasjonen blant investorer – det er lettere å drive med videokonferanse enn luftfart om dagen, sier Straume.

Også hos DNB vil enkelte investorer nå begynne å fiske aksjer:

– Investorer er alltid på jakt etter det som fremstår som billig, slik at de kan få en rekyl på et tidspunkt. Nå begynner noe å se billig ut, men fallet kan fortsette og det kan bli kjempebillig. Derfor avhenger rådene av hvor mye volatilitet investorene vil sitte gjennom, sier Behncke.

– Her avhenger investeringsmulighetene av forvalternes mandater og hva investorene kan gjøre, sier han, og sikter til risikoprofil og tidshorisont.

Corporate-sjefen i DNB Markets ser også at enkelte bransjer er hardere truffet enn andre, men ser ingen klare trender i hvem som faktisk selger seg ut.

– Det er selskapsspesifikke trekk som gjør at investorer selger i enkelte aksjer, og det kan være knyttet til enten balanseproblemer, coronavirus eller annet.

– Men det er ikke tilfelle at det er et stort salgspress hos oss, sier han.

– Det er alltid vanskelig for investorene når store endringer er på gang, men rådet er foreløpig ikke å løpe fra børsen.
Peter Straume, ABG Sundal Collier
dnb markets
peter behncke
abg sundal collier
peter straume
Nyheter
Finans
Børs