Tror på høy kredittaktvitet – tross uro

Nordiske foretak har passert 100 milliarder euro i obligasjonsgjeld. Nordic Trustee tror på vekst også i 2020.

LANGVARIG VEKST: Nordic Trustee og adm. direktør Cato Holmsen tror kredittmarkedet vil ta over mer for bankene. Foto: Iván Kverme
Finans

Til tross for solid spreadutgang og null nye utstedelser i det norske high yield-markedet i forrige uke, tror den største markedsobservatøren at det vil bli solid aktivitet i år også.

– Det er altfor tidlig å trekke paralleller til oljeaktivitetsfallet eller finanskrisen. Coronaviruset har foreløpig ikke gjort så mye med prisingen i obligasjonsmarkedet. Kapitalmarkedene er fortsatt høyt priset sammenlignet med historiske P/E- og P/B-multipler, sier adm. direktør Cato Holmsen i Nordic Trustee.

Som den overlegent største tillitsmannen i Norden, samt eier av Nordic Bond Pricing og informasjonsbasen Stamdata, sitter Nordic Trustee med en av de beste oversiktene over det nordiske obligasjonsmarkedet.

Og Holmsen mener det er langt fra grunn til panikk:

– Utgangen av 2019 var fabelaktig, og vi hadde en meget sterk inngang på 2020. Nå ser vi at det er større volatilitet i markedet, og iTraxx-indeksene gir kraftigere utslag.

Men:

– Så lenge det er netto innskudd i rentefondene, vil etterspørselen etter nye gjeldspapirer fortsatt være høy. Det gir grunn til å tro at den økningen i markedsvolatilitet vi har sett hittil, ikke alene er nok til å skape tørke i nye obligasjonsutstedelser, sier Holmsen.


Ingen panikk i Bergen

Kredittforvalter Roar Tveit sitter ved kontrollpanelet i Holberg Kreditt, og ifølge Tveit er det foreløpig lite coronapanikk å spore blant andelseierne:

– Foreløpig har vi merket veldig lite støy. Kundene var nok noe mer forsiktige i forrige uke, men vi merket ingen store uttrekk, sier Tveit, og fortsetter:

– Ut fra omsetningene i markedet virker det heller ikke som om det var mange motiverte selgere i markedet. Holberg Kreditt har så langt i år levert greie resultater. Avkastningen i januar var høy, etterfulgt av negativ avkastning i februar, sier Tveit, og bemerker at det «nok er litt nærsynt å analysere avkastning basert på kun to månedlige observasjoner».

I BERGEN: Forvalter Roar Tveit i Holberg Kreditt. Foto: Eivind Yggeseth

Holberg Kreditt har et nordisk mandat og investerer i obligasjoner med kredittkvalitet mellom BB+ og B-.

– Foreløpig har korrelasjonen vært noenlunde som forventet mellom aksjemarkedet og kredittmarkedet. Etter en forholdsvis lang periode med god avkastning i high yield-markedet, har vi hatt god tid på å tilpasse porteføljen ut fra ønsket risikoprofil. Vi er fornøyd med kvaliteten på porteføljen inn i dette litt urolige markedet. sier Tveit.

Nettovekst i 2019

Nordic Trustee legger nå frem sin årsoppsummering for 2019, gjennom sin Corporate Bond Market-rapport, og den viser med all tydelighet at obligasjonsmarkedet hadde et heftig år i 2019, selv om fjoråret begynte veldig rolig.

– I starten av 2019 var det få nyutsedelser. Senhøsten 2018 tok obligasjonsmarkedet i Norden en liten pause, og den varte frem til midten av mars i fjor, minner Holmsen på.

Ved utgangen av 2019 var bedriftenes totale utestående obligasjonsgjeld på 102 milliarder euro, som er en ny rekord. Dette volumet fordeler seg på 55 prosent investment grade-papirer og 45 prosent mer risikofylte high yield-obligasjoner.

Bedriftenes obligasjonsgjeld får gjerne stor oppmerksomhet, og Holmsen mener det ligger an til ytterligere vekst i 2020.

– Mens nettoøkningen i Norden totalt i fjor var på kun 3 milliarder euro, ble det utstedt nye selskapsobligasjoner for 26 milliarder euro i Norden. Gitt forfallsprofilen må bedriftene utstede gjeld for mer enn 57 milliarder kroner bare i det norske obligasjonsmarkedet for at det skal bli en nettoøkning i 2020.

– Vår tese er at kapitalmarkedene på lang sikt vil øke sin betydning som finansieringskilde for bedriftene, og at denne gjelden vil øke mer enn utlånene fra bankene de neste 10–15 årene, sier Holmsen.

… og lavt mislighold

Ifølge Nordic Trustees nye rapport var misligholdsraten i nordisk high yield ekstremt lav ved utgangen av 2019, og på kun 2 prosent. Tre år tidligere var den til sammenligning på 10 prosent.

Og raten for nye mislighold innen high yield-obligasjoner i Norge endte på kun 2,5 prosent ved utgangen av 2019. Tre år tidligere var den til sammenligning på 15 prosent.

– Særlig innen olje- og oljeservicerelaterte high yield-obligasjoner har misligholdsraten falt kraftig de seneste tre årene, sier Holmsen.

Det norske markedet for selskapsobligasjoner er fortsatt det største i Norden, men avstanden ned til det svenske krymper. Det skyldes først og fremst fallende volum av nye utstedelser i det norske investment grade-markedet, samtidig som det er kraftig vekst i det svenske high yield-markedet. I fjor ble det utstedt nye investment grade-obligasjoner for bare 31 milliarder kroner i Norge – ned fra 67 milliarder i 2017. Til sammenligning er det i high yield-markedet i Norge blitt utstedt 70–75 milliarder hvert år de seneste tre årene.

Ny type kreditt

Det svenske markedet for high yield-obligasjoner fikk 57 milliarder svenske kroner i selskapsgjeld i fjor. Det er en økning i nyustedelser på 280 prosent sammenlignet med 2015 og 40 prosent vekst fra 2018, ifølge Nordic Trustee. Det betyr at det har vært gode år for norske investeringsbanker som ABG Sundal Collier, Pareto Securities og DNB Markets, som alle tre har satset stort i Stockholm de seneste fem–syv årene.

Svenskene ligger også langt foran når det kommer til grønne obligasjoner, som trolig forklares i stor grad av at eiendomssektoren er så betydningsfull. 75 prosent av alle grønne nyutstedelser i Norden fant sted i Sverige i fjor, og eiendomssektoren sto for over 60 prosent.

Eiendomssektoren står også bak en annen nyvinning i kredittmarkedene, ifølge Holmsen.

– Vi ser at det er i ferd med å vokse frem et direktelånsmarked i Norden ved siden av high yield-markedet. Her er eiendomsutviklere og PE-sponsede selskaper de største låntagerne, mens utenlandske kredittfond og nordiske liv- og pensjonsselskaper gjerne er långiverne. Nordic Trustee fungerer også her som agent, men har ikke samme formelle rolle som kreditors representant ved restruktureringer, sier Holmsen.

Han forklarer at en del selskaper finner denne typen avtaler fornuftig blant annet fordi lange durasjoner er blitt spesielt dyrt ved banklån, og låntagerne slipper offentliggjøring av kvartalsregnskaper, som kreves av investorene i obligasjonsmarkedet.

nordic trustee
cato holmsen
roar tveit
holbergfondene
holberg kreditt
Nyheter
Finans
Børs