Dette er Oljefondets største grønne investeringer

Oljefondets grønne aksjeinvesteringer hadde en solid avkastning i 2019.

FLYTTER: Oljefondets avtroppende sjef, Yngve Slyngstad, skal nå lede Oljefondets portefølje for fornybare infrastrukturinvesteringer, med base i London. Foto: Eivind Yggeseth

Ved utgangen av 2019 hadde Oljefondet, gjennom miljømandatet, investert 62,3 milliarder kroner i 77 ulike selskaper og 17,1 milliarder i grønne obligasjoner, fremgår det rapporten Ansvarlig forvaltning 2019, som ble offentliggjort tirsdag.

Aksjeinvesteringer innenfor miljømandatene ga en avkastning på 35,8 prosent i 2019, mens de grønne obligasjonene hadde en avkastning på 3,0 prosent. 

Siden oppstarten i 2010 har den annualiserte avkastningen på aksjeinvesteringene vært 7,3 prosent. De siste fem årene var den annualiserte avkastningen på 11,5 prosent og de siste tre årene var den på 14,9 prosent.

GRØNN: Oljefondets avkastning på miljørelaterte investeringer var bedre enn sammenlignbare indekser både siste fem år, tre år og i 2019. Foto: Faksimile fra rapporten Ansvarlig forvaltning 2019

Forvaltes internt

Oljefondet investerer i tre hovedtyper av miljøvirksomhet. Av rapporten fremgår det at selskapene må ha minst 20 prosent av sin virksomhet i disse definerte miljøsegmentene for å kunne inngå i oljefondets såkalte miljøinvesteringsunivers. 

Miljøsegmentene i investeringsuniverset:

  • lavutslippsenergi og alternative drivstoffer - selskaper som opererer innen disse segmentene, er for eksempel Engie SA, Eversource Energy og EDP SA.
  • ren energi og energieffektivisering - selskaper som opererer innen disse segmentene, er for eksempel Infineon Technologies AG, Omron Corp og Eaton Corp PLC.
  • naturressursforvaltning - selskaper som opererer i dette segmentene, er for eksempel West Fraser Timber Co Ltd, Severn Trent PLC og Tetra Tech Inc.

Disse tre hovedtypene av miljøvirksomhet er også i stor grad sammenfallende med FNs bærekraftsmål for henholdsvis klima, ren energi og ressursforvaltning, heter det.

De miljørelaterte mandatene forvaltes i dag i sin helhet internt.

Oljefondets største grønne investeringer er innen lavutslippsenergi og alternative drivstoffer. Foto: Faksimile fra rapporten Ansvarlig forvaltning 2019

Hele rapporten - de største grønne investeringene på side 81 - 85

Oljefondets største grønne investeringer innen ren energi og energieffektivisering. Foto: Faksimile fra rapporten Ansvarlig forvaltning 2019

Hele rapporten - de største grønne investeringene på side 81 - 85

Oljefondets største grønne investeringer innen naturressursforvaltning. Foto: Faksimile fra rapporten Ansvarlig forvaltning 2019