Forvalter: Fondet gir deg nattesøvn

– Nå bør man finne seg aksjefond, og aksjeforvaltere, som får en til å sove godt om natten, sier DNB-forvalter Ole Jakob Wold.

SKAL GI NATTESØVN: Ole Jakob Wold forvalter det nye «DNB Funds – Low Volatility Equities»-fondet til DNB, som ifølge forvalteren skal gi investorer god nattesøvn. På tross av børsfall, pandemier og uroligheter. Foto: DNB
Finans

Omfanget av coronaviruset er uviss og frykten brer seg. Forvalter Ole Jakob Wold i DNB sitter selv med ansvaret for to fond hos Norges største kapitalforvalter, og mener fondskunder nå bør finne aksjefond som kan stå imot i et ruskete marked.

– Det er slik at fond og analytikere som skiller seg ut med svært høy avkastning i en kortere periode tiltrekker seg både investorer, presse og midler, sier Wold.

– Og for å nå slike resultater kan man ikke investere i kjedelige lav-volatilitetsaksjer. Da må man strekke seg etter høy risiko, sier han, og fortsetter:

– Dermed blir disse høyrisikoaksjene «for populære». Dette trekker prisen på disse opp, og de blir dyre. Er aksjen dyr, blir avkastningen lav.

Forvalteren er klar på at nattesøvn er viktig, spesielt i disse urolige tidene.

– Nå bør man finne seg aksjefond, og aksjeforvaltere, som får en til å sove godt om natten, sier Wold.

Bør se mot «proffene»

For en aksjefondskunde er det fort gjort å gå seg vill i skogen av forskjellige fond. Skal det være et aktivt forvaltet fond eller indeks-fond? Får du betalt for å ta risiko over tid? Og er et indeksfond så lønnsomt som enkelte eksperter skal ha det til?

Wold hevder indeksfond er feil sted å ha pengene, og kanskje aller mest når det blåser motvind på verdens børser.

– Indeksfond må ses på som kostbar sparing i aksjemarkedet. Forvaltningshonoraret er lavt, men risikoen er høy, sier Wold.

Han mener nemlig at personkunder burde sett mer mot de proffe investorene, som har investert i aksjefond med lav volatilitet det siste tiåret.

– Kjøper man et aksjefond som har 20 til 40 prosent lavere risiko enn indeksfondene, så kan man tillate seg å ha en større del av porteføljen investert i aksjer. Det er høyere risikojustert avkastning som gjør utslaget, sier han.

– Men gir ikke høyere risiko høyere avkastning?

– Nja, det gjelder for aktivaklasser, og man får betalt for å risiko ved å eie aksjer. Og det igjen gir høyere risiko enn renter, sier Wold.

Lav risiko, høyere avkastning

Forvalteren viser til at aksjefond med lav volatilitet knuser andre strategier, over ti år.

– Og 20, 30 og 40 år. Det gjelder i USA, Tyskland, Japan, England. Ja, det er rett og slett slik i aksjemarkedet, og det har vært sånn lenge, sier Wold.

Selv om dette er stikk i strid med moderne finansteori, hevder Wold at det ikke er rocket science å sjekke det ut. 

Og et enkelt søk på internett etter det som på fagspråket kalles «low volatility anomaly», antyder at han har rett.

DNB har derfor lyttet til Wold, og har nå startet et slikt fond.

– Det er rett og slett satt sammen med ett mål for øyet, og det er å gi så lav risiko og volatilitet som overhodet mulig i det globale aksjemarkedet, sier forvalteren, som allerede har fått inn rundt 100 millioner kroner.

Målsettingen er å levere en meravkastning utover referanseindeks, men med 20 til 40 prosent lavere svingninger. Og siden oppstart i desember har fondet knust referanseindeksen MSWI.

– I år har vi slått indeksen med rundt 7 prosentpoeng og omtrent 5 prosentpoeng i mars, sier han, og presiserer at avkastningstallene er ved slutten av fallet mandag 9. mars.

Selv om han ikke liker at fondet er i minus for året styrker det likevel teorien om at lavrisiko-aksjer er best.

– Det vil stige mindre når markedet går sterkt, og skal falle mindre når krisen treffer. Over tid har dette vist seg å være gunstig, sier han.

coronavirus
dnb
cmc markets
dnb asset management
ole jakob wold
volatilitet
aksjefond
Nyheter
Finans
Børs