Sveits holder renten uendret

Sveits trosser andre sentralbanker og holder renten uendret. 

Mens andre sentralbanker verden over setter ned styringsrenten, velger Sveits å holde renten uendret på 0,75 prosent.