B2Holding kjøper egen gjeld fremfor andres

B2Holding bremser opp investeringsaktiviteten og bruker i stedet kontantbeholdningen til å kjøpe tilbake egen gjeld med en rente på rundt 8 prosent. 

USIKRE TIDER: Coronaviruset gjør at konsernsjef Erik Just Johnsen drar ned investeringsaktiviteten til et minimum.  Foto: Eivind Yggeseth

Ifølge Analysesjef Pål Ringholm er det bare en herre igjen i verden. Cash. Det er det alle søker i denne tiden vi nå er inne i med nedbygging av den finansielle gearingen, skrev han i en rapport torsdag.

Nå vil B2Holding hjelpe til med å skaffe litt cash til investorer som sitter fast i obligasjonsmarkedet. I en børsmelding opplyser selskapet, som har spesialisert seg på å investere i misligholdt bankgjeld, at de ønsker å kjøpe tilbake egne obligasjoner for 75 millioner euro, tilsvarende 930 millioner kroner etter torsdagens kronesvekkelse. 

Obligasjonene som ønskes kjøpt forfaller i desember.

– Vi har en sterk balanse, med en god kontantbeholdning. Det er samtidig dårlig likviditet i obligasjonsmarkedet, og dette vil bidra til at noen av våre obligasjonseiere kommer seg ut av markedet, sier konsernsjef Erik J. Johnsen i B2Holding.

Tilbakekjøpet vil bli gjennomført som en reversert auksjon hvor selskapet ønsker å motta ordre av obligasjonseiere for volum og salgskurs. B2Holding står fritt til å kjøpe tilbake så mange obligasjoner de ønsker innenfor rammen på 75 millioner euro.

B2Holding har en likviditetsreserve på drøye 230 millioner euro.

Gunstig mulighet

Men B2Holding gjør ikke dette bare for å være greie med slitne obligasjonseiere. Johnsen ser ikke bort fra at tilbakekjøpene kan skje til under pari kurs, og dermed vil selskapets nettogjeld reduseres som følge av tilbakekjøpene.

I tillegg kvitter selskapet seg med obligasjoner med en rente på rundt 8 prosent.

 – Dette er en mulighet som dukket opp. Vi ser at prisingen av obligasjoner har kommet ned, og da er det gunstig for oss å foreta et slik tilbakekjøp, sier B2Holding-sjefen.

Alternativet til å kjøpe tilbake gjeld er å bruke likviditetsbeholdningen på å vokse gjennom å investere i flere misligholdte gjeldsporteføljer fra bankene. Men i disse urolige coronatider, ønsker selskapet å trappe ned den aktiviteten til et minimum.

– Når vi kjøper en portefølje er prisingen basert på fremtidig kontantstrøm. I og med at denne kontantstrømmen nå er mer usikker, er det også vanskeligere å fastsette riktig pris på porteføljene. Derfor redusere vi porteføljekjøpene frem til vi får en større forståelse for hvordan markedet er, sier Johnsen.

En annerledes krise

Vi vet nesten ikke fra den ene dagen til den andre hva som kommer til å skje
Erik J. Johnsen, konsernsjef

– Det er hektiske dager. Vi vet nesten ikke fra den ene dagen til den andre hva som kommer til å skje, legge han til:

– Har dere merket at kontantstrømmen fra eksisterende porteføljer har endret seg?

– Foreløpig har disse porteføljene fungert veldig bra. Men det er liten tvil om at det som nå skjer med verdensøkonomien, etter hvert også vil påvirke oss, sier B2Holding-sjefen.

Han peker på at denne krisen rammer økonomien annerledes enn tidligere finanskriser.

– Tidligere har det vært en likviditetskrise, forårsaket av at det finansielle systemet har sviktet. Nå er det på mange måter de små selskapene som er hardest rammet, gjennom at det ikke lenger finnes arbeid til de ansatte der. Derfor er det vanskelig å spå utfallet av dette. Mye vil avhenge av hvor langvarig denne krisen blir.

B2Holding er ett av selskapene på Oslo Børs som er blitt hardest rammet av børskollapsen. Hittil i år er aksjen ned nesten 60 prosent, noe som priser selskapets egenkapital til kun 1,6 milliarder kroner. 

Torsdag ettermiddag var imidlertid aksjen opp 7,0 prosent til 3,87 kroner.