Paul Harper: Velg kvalitetsaksjer med solid balanse

DNBs aksjestrateg Paul Harper tror at coronavirusets påvirkning på USA vil styre aksjemarkedets vei fremover. Han anbefaler kvalitetsaksjer med solid balanse.

VOLATILT: DNBs aksjestrateg Paul Harper sier at volatiliten i aksjemarkedet er høyere enn under finanskrisen. Foto: Iván Kverme

– Det er bare finanskrisen hvor vi har sett lignende volatilitet og kursutslagene er faktisk enda litt større nå. Derfor er det vanskelig å komme frem til en konklusjon om hva som blir det neste trekket, sier DNB Markets aksjestrateg Paul Harper i en fersk podcast fra meglerhuset.

De seneste dagene har imidlertid strategen sett en liten endring med litt lavere volatilitet i markedet.

– I starten av coronakrisen var kursbevegelsene preget av at penger skulle ut av aksjer og alle aksjene falt mye. Nå har vi hatt enkelt dager der halvparten av hovedindeksen har vært opp fire-fem prosent, men en tredjedel har vært ned tilsvarende og resten har vært ganske nøytralt, sier Harper, og legger til:

– Ting kan tyde på at likviditetseffekten er blitt mindre og de fundamentale faktorene til selskapene spiller mer inn. Det er imidlertid litt tidlig å konkludere enda, men jeg synes vi ser tegn til at kvalitetsselskaper holder seg bedre enn selskaper med mye gjeld.

Anbefaler kvalitetsselskaper

Harper tror at coronavirusets styrke i USA vil få stor betydning for aksjemarkedets videre retning.

– Får vi lignende tilstander i USA som vi har sett i Nord-Italia er det vanskelig å se for seg at ikke markedet skal falle kraftig videre. Kommer det tegn på at viruset ikke får samme fotfeste i USA kan det komme en lettelse, men det er tidlig å konkludere nå, sier han.

Aksjestrategen tror at selskapene på Oslo Børs vil slite med svak vekst de kommende kvartalene, og når ting stabiliserer seg spår han en kraftig rekyl opp.

– Hvis dette blir langvarig gjelder det å eie store solide kvalitetsselskaper med sterk balanse som kan klare seg gjennom en lang periode med svak vekst. Det er viktig å ikke eie selskaper med et refinansieringbehov, noe som kan bli veldig dyrt og nesten umulig å gjennomføre, sier han.

Lavere marginer

I DNB Markets' podcast deltok også bankanalytiker Håkon Astrup. Han trekker frem at et lavt rentenivå i utgangspunktet er negativt for bankene, siden det gjør det vanskeligere å tjene penger på innskudd.

USIKKERHET: Analytiker Håkon Astrup i DNB Markets sier det er stor usikkerhet blant investorene om hvor store utlånstapene vil bli. Foto: Iván Kverme

– Frem til nå har norske banker vært i en særstilling, mens lengre sør på kontinentet har bankene slitt med negative innskuddsmarginer. Det er imidlertid verdt å legge til at lavere renter også gir en stimuli til økonomien og gjør det lettere for bankens kunder å betjene gjelden. Alt annet likt vil det gi lavere utlånstap, sier han, og legger til:

– Nå er det stor usikkerhet blant investorene om hvor store utlånstapene vil bli.

Astrup påpeker at man nå er avhengige av at myndighetene kommer inn med en effektiv finanspolitikk.

– Her i Norge er vi en særskilt stilling med dype lommer. Vi har både vilje og evne. Sammenligner man litt med finanskrisen var bankene kilden til problemet, men det er ikke tilfellet nå, sier han.

En god indikator

Mandag sendte Finanstilsynet ut et brev til alle norske banker og forsikringsselskaper, hvor de ba styret om å revurdere utbyttebeslutningen. I tillegg ble bankenes kapitalkrav satt ned.

– Gjensidige gikk ut fredag og kuttet det ekstraordinære utbytte. Også SpareBank 1 Østlandet valgte å redusere utbetalingen fra 50 til 40 prosent, mens andre banker har valgt å holde på utbyttet. Vi tror noen flere banker kommer til å følge etter og kutte, sier Astrup.

Ifølge Paul Harper er bank en god indikator for å se hvordan markedet kommer til å bevege seg.

– Banker gjør det gjerne dårligst når man går inn i en resesjon og best når resesjonen er på vei til å gå over. Aksjemarkedet er en ledende indikator på økonomien og markedet beveger seg i forkant av makrotallene. Hvis du som investor begynner å se at banksektoren gjør det relativt bedre enn markedet er det et positivt tegn, sier han.