Jan Petter Sissener tror bunnen snart er nådd

Hovedscenarioet til Jan Petter Sissener er 10 prosents nedside og 40 prosents oppside. – Vi tror at aksjemarkedet kommer til å bunne ut om tre til fem uker, sier han.

OPPSIDE: Forvalter Jan Petter Sissener tror at bunnen er nådd i løpet av tre til fem uker. Hans hovedscenario er at det er 10 prosents nedside og 40 prosents oppside. Foto: Ivan Kverme

«Alle bærer vi på bekymringer og usikkerhet i denne tiden, og vi vil prøve å berolige dere med at investeringene dere har gjort med oss forhåpentligvis skal gi dere en bekymring mindre», skriver forvalter Jan Petter Sissener i en markedsoppdatering til sine kunder.

Hittil i mars har Sissener Canopus hatt en avkastning på rundt minus 9 prosent, mens Oslo Børs i samme periode er ned 17 prosent. Fredag ettermiddag hadde fondet en netto shortposisjon på i overkant av 20 prosent.

– Vi begynte å ta ned risikoen allerede i februar, så vi var tidlig ute. Sånn som markedet er nå, har vi selvsagt tapt penger, men mye mindre enn mange andre, sier Jan Petter Sissener.

Skal opp

Han var gjest på FaTV i forrige uke og uttalte at coronakrisen er verre enn finanskrisen, siden det er knyttet så stor usikkerhet til varighet og hva som er den beste løsningen for å bli kvitt viruset.

– Hva er ditt markedssyn nå?

– Det er ingen tvil om at aksjer er billig nå, men vi skal gjennom en periode med en rekke konkurser, høy arbeidsledighet og massiv stimuli fra myndighetene. Når det er over, tror jeg på kraftig kursoppgang, sier han, og legger til:

– Vi tror at aksjemarkedet kommer til å bunne ut om tre til fem uker. Kortsiktig er det fortsatt noe nedside, men i økende grad mener vi oppsiden kan være stor. 10 prosents nedside og 40 prosents oppside er vårt hovedscenario i dag.

Forsterket effekt

Sissener tror at mangel på likviditet i kredittmarkedet har forsterket svingningene i aksjemarkedet, noe som har gjort at myndighetene har tilført likviditet til markedet i en skala verden ikke har sett tidligere.

– I tillegg øker penge- og finanspolitiske tiltak i styrke, og smittebegrensede tiltak vil gradvis nå en topp både i Europa og USA. Dette vil bety bedre grunnlag for å kunne estimere konsekvensene på realøkonomien og inntjeningen til selskapene, sier han.

Ser mot 2021

Forvalteren trekker også frem at investorene i større grad begynner å fokusere på inntjeningen i 2021.

– Hvor dypt fallet blir i økonomien og inntjeningen til selskapene i 2020 betyr mindre og mindre. Etter hvert som markedet begynner å fokusere på 2021, vil også den konstruktive delen av animal spirit gjøre seg gjeldende, sier han.

– Er det noen enkeltaksjer eller sektorer som er spesielt interessante?

– Jeg liker å være kontrær og tror det kan være fornuftig å kjøpe oljeaksjer når oljeprisen er 25 dollar pr. fat. Jeg tror ikke du blir fattig av å kjøpe Aker BP eller kanskje Equinor. Sistnevnte holder jeg meg imidlertid unna siden selskapet har så mange agendaer. Ellers tror jeg Gjensidige, Storebrand og Europris kan være fornuftige kjøp. Verden vil jo ikke gå under, sier han.

Likviditetsskvis

Sissener forvalter også et obligasjonsfond, som sønnen Philippe Sissener leder. Ifølge senior opplever det nordiske kredittmarkedet sin tøffeste periode siden finanskrisen, der mangelen på likviditet dytter prisene nedover i større grad enn underliggende forhold.

– Vi har fått stryk som alle andre, men Philippe har nok vært blant de beste i klassen, sier Sissener.

Forvalteren trekker frem at likviditeten drives av innløsninger i kredittfond og en kraftig svekkelse av den norske kronen.

– Dette har, kombinert med at noen investorer blir nervøse og trekker ut pengene sine, ført til at mange blir tvunget til å selge obligasjoner for å frigjøre kontanter. Når alle skal selge samtidig, blir det langt ned til nærmeste kjøper, og i markedet handler nå de fleste obligasjoner på kraftige underkurser, sier han.

– Fantastisk kjøpsanledning

Sissener trekker frem at ingen av obligasjonene i porteføljen virker å ha noen umiddelbare problemer som følge av coronaviruset.

Den seneste uken har Sissener kjøpt obligasjoner i Aker, Bonheur, Scatec Solar og DNB til underkurs, som gir en årlig yield til forfall på mellom 10 og 12 prosent.

– Det er en fantastisk kjøpsanledning for kvalitetsobligasjoner, som du får til gi-bort-priser. Historisk har det vært et veldig godt tidspunkt å investere i kredittobligasjoner når underkursene og risikopåslagene er slik de er i dag, sier han, og legger til:

Det er en fantastisk kjøpsanledning for kvalitetsobligasjoner
Jan Petter Sissener

– Yielden i vår portefølje har nå gått fra cirka 6 til 12 prosent. Fondet vårt tilbyr nå en direkteavkastning på rundt 8 prosent, og det er historisk høyt sammenlignet med Norges Banks styringsrente, som nå er kuttet til 0,25 prosent.