Opptur for Skagen Global

Fondsforvaltningsselskapet Skagen har truffet blink med Skagen Global i 2020. Fondet kan vise til en langt høyere avkastningen enn referanseindeksen og gruser Oslo Børs.

SATSER OFFENSIVT: – En veldig defensiv posisjonering nå kan straffe seg dersom markedet plutselig skulle snu oppover, sier Alexandra Morris. Foto: Eivind Yggeseth

Skagen Global hadde ved utgangen av forrige uke falt med beskjedne 0,7 prosent siden årsskiftet, mens fondets referanseindeks og Oslo Børs er ned henholdsvis 4,3 og 27,5 prosent i den samme perioden. I løpet av de seneste 12 månedene er Skagen Global opp 19,5 prosent.

– Skagen Global følger disiplinert investeringsfilosofien, og som vi tidligere har kommunisert er vår målsetning at porteføljen skal kunne klare seg i et bredt spektrum av makroscenarier ved å eie genuint undervurderte selskaper, sier investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagen.

Ifølge Morris er det investeringene i Baxter, Old Dominion og Adobe som er hovedårsakene til at fondet så langt i år har slått referanseindeksen med god margin.

Undervurderte balanser

– I flere år har vi påpekt at sterke balanser har vært en undervurdert egenskap som har havnet i skyggen, så lenge markedet har gått oppover. Når det nå er kraftige rystelser på børsen, begynner selskaper med sterk finansiell ryggrad å få en viss oppreisning.

Skagen Global er fortsatt forsiktige med selskaper med høy gjeld, men Morris påpeker at fondet ikke er interessert i en for defensiv investeringsstrategi.

– En veldig defensiv posisjonering nå kan straffe seg dersom markedet plutselig skulle snu oppover i takt med at effektene av viruset avtar. I stedet for å søke kortsiktig beskyttelse i det som kan oppfattes som svært defensive selskaper, mener vi at investorer nå må løfte blikket og tenke mer langsiktig, sier Morris.

Dra fordeler av kronefallet

Sammenlignet med fond med norske aksjer i porteføljen, er det ingen tvil om at Skagen Global, relativt til det norske markedet, drar fordeler av det kraftige kronefallet.

– Kroner mot dollar er ned 26 prosent hittil i år, så det forklarer naturlig nok en stor del av absoluttavkastningen i fondet, sammenlignet med Oslo Børs. Når det gjelder fondets relative meravkastning, har kronekursen i prinsipp ingenting å si. På lang sikt er vi overbevist om at global eksponering er en stor fordel for den som vil øke sin kapital, enten til pensjon eller andre formål.

Ny nedtur for Kon-Tiki

Skagen har lenge slitt med å få skikkelig sving på Kon-Tiki. Heller ikke i år er dette globale aksjefondet i nærheten av å hamle opp med referanseindeksen.

– Kon-Tiki har falt 13 prosent så langt i år målt i norske kroner. Dette er 7 prosent dårligere enn referanseindeksen og 8 prosent dårligere enn verdensindeksen, som har falt henholdsvis 5 og 4 prosent i samme periode, sier investeringsdirektøren.

Mindreavkastningen til fondet så langt i år skyldes i hovedsak en betydelig undervekt til Kina og Taiwan i forhold til referanseindeksen samt en overvekt av mer syklisk eksponerte aksjer, spesielt innenfor råvarer og energi.

– På tross av at covid-19 hadde sitt utspring i Kina, har de lokale børsene falt betydelig mindre enn i andre land, og målt i norske kroner er avkastningen i Kina og Hong Kong faktisk positiv så langt i år.

Ved en vedvarende krise er Morris skeptisk til at denne differansen kan opprettholdes.

– Når det gjelder fondets sykliske eksponering, har forvalterne tatt hurtige grep som trolig vil forbedre resultatene fremover.