Axactor venter kraftig fall i omsetningen

Inkassoselskapet Axactor venter at både omsetningen og EBITDA vil falle betydelig under forventning i første kvartal. Hvor mye er fortsatt uklart.

TYNGES: Konsernsjef Endre Rangnes blir tynget av coronaviruset og signaliserer til markedet at inntektene vil falle betydelig i første kvartal. Foto: Ivan Kverme

Mandag kveld var det Axactor sin tur for å oppdatere investorene om hvilken innvirkning coronaviruset har. Inkassoselskapet merker at innkrevingen er ekstra utfordrende som et resultat av de omfattende tiltakene for å bekjempe coronaviruset, spesielt i Italia og Spania.

Den italienske virksomheten er hardest rammet coronaviruset og utgjør omtrent 5 prosent av omsetningen, mens Spania utgjør 45 prosent. I Norge og Tyskland har gjeldsinnkrevingen gått bedre.

Ifølge børsmeldingen tror Axactor at omsetningen vil falle kraftig i første kvartal og videre inn i andre kvartal, selv om de totale effektene er vanskelig å tallfeste enda.

«Ser vi lenger frem i andre halvår forventer vi økende 3PC-volumer på grunn av et større volum av misligholdte lån», skriver Axactor.

Solid balanse

 Ved utgangen av 2019 hadde inkassoselskapet en egenkapital på 378 millioner euro og en egenkapitalandel på 30 prosent. Kontantbeholdningen var på 72 millioner euro. I februar gjennomførte Axactor en emisjon som tilførte et bruttoproveny på cirka 51 millioner euro.

«Selv om omsetningen og EBITDA vil falle under prognosene i første kvartal, vil den operasjonelle kontantstrømmen likevel bidra positivt til likviditeten», heter det i børsmeldingen.

Vil holde igjen

Axactor tror at utfordrende økonomiske utsikter og ustabile finansmarkeder vil føre til at en rekke misligholdte gjeldsporteføljer vil komme til markedet til lave priser. 

På grunn av den høye usikkerheten vil Axactor imidlertid holde igjen nye porteføljekjøp. Ved utgangen av 2019 hadde selskapet forpliktet seg til forward flow-avtaler med et kapitalbehov på 178 millioner euro for 2020.

Ifølge børsmeldingen har ikke Axactor permittert noen ansatte enda, men det kan være naturlig å gjennomføre permitteringer som endel av de kostnadsbesparende tiltakene som gjennomføres.

Ingen ansatte er foreløpig blitt smittet av coronaviruset og de fleste jobber hjemmefra, bortsett fra noen kritiske roller som krever fysisk tilstedeværelse.