Forvaltningshonorarene nær tredoblet for Taiga Fund Management etter suksessår

– I fjor fikk vi suksesshonorarer, det gjorde vi ikke året før. Det er forskjellen, sier adm. direktør i Taiga Fund Management, Ola Wessel-Aas.

– HAR REALISERT 400 MILLIONER: – Vi er bare en liten investor i fondet i dag, men siden 2008 har det vært en fantastisk investering, sier Thor Johan Furuholmen. Foto: Kari Vartdal Riise

– Fondet ga 22 prosent netto til investorene i fjor. Det var et veldig godt år, og det går mange år mellom hvert slikt, sier Wessel-Aas.

I fjor la Oslo Børs på seg 17 prosent.

I 2018 hadde Taiga Fund en negativ avkastning på 2,3 prosent, viser en oversikt fra Hedge Nordic. Året før var den i pluss med 2,2 prosent, men i de fleste årene siden oppstarten har fondet hatt en avkastning på mellom 15 og 20 prosent. Toppåret var 2014 med hele 30 prosent, mens 2011 viste minus 1,7 prosent.

I år har fondet gitt en avkastning på minus 3,2 prosent samlet for januar og februar. Corona-bruduljene satte inn på børsene i midten av februar, og siden da har Oslo Børs kollapset 29 prosent.

– Har realisert 400 millioner

Fondet ble etablert av Thor Johan Furuholmen i 2008, og har mange internasjonale investorer. Selskapet investerer i små og mellomstore børsnoterte selskaper.

– Vi er bare en liten investor i fondet i dag, men siden 2008 har det vært en fantastisk investering, sier Furuholmen til Finansavisen.

– Vi gikk opprinnelig inn med 90 millioner kroner og har realisert 400 millioner siden den gang, sier han.

Han forteller at mye av dette har blitt investert i andre virksomheter som AS Parks, som driver alpinanlegg og klatrepark ved Tryvann i Oslo og et alpinsenter i Drammen.

I tillegg er penger investert i andre fond, blant annet Equitile i London.

– Her har vi i dag en god allokering til globale likvide selskaper med sterke balanser. Vår totale aksjeeksponering inn i coronakrisen var på cirka 7 prosent av verdijustert egenkapital, sier han.

– For våre andre engasjementer har krisen rammet oss, men ikke i veldig stor grad. Vi er ydmyke for at ting kan bli enda verre. AS Parks er «motsyklisk», og vil over lang sikt påvirkes positivt, da de tilbyr kortreiste og rimelige tilbud for alle som vil ut å nyte naturen, sier han.

Nordisk fokus

Taiga Fund har en snevrere geografisk tilnærming.

– Det er stort sett nordiske selskaper vi er inne i, sier Wessel-Aas.

Taiga Fund Management

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter126,645,0
Driftsresultat91,125,3
Resultat før skatt91,525,5
Årsresultat68,619,1

Han ønsker ikke si hvilke sektorer fondet har investert i, ei heller hvilke investeringer som har gjort at inntektene økte fra 45 millioner til 126 millioner fra 2018 til 2019.

– Inntektsveksten skyldes kun at suksesshonorarer slår inn, sier han.

Han vil heller ikke røpe suksesshonorarene. Dagens Næringsliv skrev i 2015 at forvaltningshonoraret lå på 0,7 prosent årlig, mens suksesshonoraret utgjør 10 prosent.

– Det er ikke riktige tall, men jeg ønsker ikke å si noe om det, sier Wessel-Aas.

Snittlønn på 3,5 millioner

Den kraftige inntektsveksten sildrer også godt over de syv ansatte i selskapet.

Lønnsutbetalingene steg fra 11 til over 24,4 millioner kroner, eller et snitt på 3,5 millioner kroner.

– Det er resultatavhengig avlønning, sier Wessel-Aas.

Fondet har en long short-strategi, hvilket betyr at mandatet ikke er kun å eie aksjer, men også å kunne shorte.

– Vi har en portefølje med begge deler, sier han.

– Det har vært en spesiell marsmåned, hvordan har den vært for dere?

– Det er ikke tvil om at det er utfordrende tider, men jeg ønsker ikke å si noe om vår utvikling. Fremtiden får vise hvor gode vi er, sier han.

68 millioner i utbytte

Hele overskuddet på 68 millioner ble betalt i utbytte til eierne. Taiga Fund Partners eier 62,5 prosent av aksjene. Her sitter Wessel-Aas på 45 prosent av aksjene, hans partner Andreas Petterøe 26 prosent, investoren og grunnleggeren av fondet, Thor Johan Furuholmen, sitter på 12 prosent, Paul Handeland har 8 prosent, mens Hans Furuholmen og Alexander Steffens har resten.

I tillegg eier Petterøe Wessel-Aas og Handeland resten av aksjene i Taiga Fund Management privat, med poster på 15, 12,5 og 10 prosent.