Kundene i Lånekassen må betale blodrente frem til juli

Mens rentenivået stuper og bankene følger etter, går det tregere hos Lånekassen. Først i juli vil kundene få glede av en rente som gjenspeiler dagens markedsforhold.

TREGT SYSTEM: Ifølge adm. direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen er det Finanstilsynet som fastsetter rentene på studielån. Foto: Lånekassen

DNB har fått voldsom kritikk fra både politikere og kunder etter at banken først skulle kutte utlånsrenten med 0,85 prosentpoeng den 2. mai.

Tirsdag snudde DNB på flekken og besluttet å kutte renten senest 5. april istedenfor. Samtidig har en rekke andre norske banker kuttet renten både mer og tidligere enn Norges største bank.

Hos Lånekassen går det mye tregere, og det er Finanstilsynet som observerer utviklingen i boliglånsrentene og fastsetter rentesatsene seks ganger i året.

– Burde ikke dere bidra med et umiddelbart rentekutt på lik linje med bankene, slik situasjonen er nå?

– Det er Finanstilsynet som regulerer Lånekassens renter. Lånekassen samarbeider tett med Kunnskapsdepartementet på det som er våre ansvarsområder for å finne tiltak som kan hjelpe studenter og kunder, sier adm. direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen.

Henger etter

Ifølge Funnemark er rentene som gjelder fra 1. mai, basert på observasjoner gjort i januar og februar. Det gir en rente på 2,599 prosent, noe som er milevis over Sbanken, som har en veiledende boliglånsrente på 1,98 prosent.

– Renten vil i utgangspunktet ikke gjenspeile den ekstraordinære rentenedsettelsen som er gjort den seneste tiden. Den flytende renten som gjelder fra 1. juli, vil være basert på observasjoner i mars og april, og vil fange opp renteutviklingen, sier hun.

Neste endring av fastrente vil bli offentliggjort 10. april og være gjeldende fra 1. mai. Denne renten vil følgelig være basert på observasjoner i mars.

I dag ligger fastrenten til Lånekassen på mellom 2,696 og 2,852 prosent, alt ettersom hvor lenge du ønsker å binde deg.

Ved utgangen av 2018 hadde Lånekassen en samlet utlånsportefølje på 184 milliarder kroner. Det ble tildelt 30 milliarder kroner i studiestøtte det samme året, hvorav nesten 11 milliarder kroner utgjorde stipend.

Utvider søknadsfristen

Mandag kunngjorde Lånekassen at søknadsfristen for å søke lån og stipend for vårsemesteret utvides med én måned, til 15. april. Årsaken er at coronavirusutbruddet har ført til at mange studenter har mistet deltidsjobben sin.

– Coronaviruset påvirker hverdagen til studenter og elever, og det skaper naturlig nok bekymringer for hva som skjer med studiestøtten. Vi har full oppmerksomhet på å sikre størst mulig økonomisk forutsigbarhet for studenter og elever i denne vanskelige situasjonen, sier Funnemark.

– Opplever dere at flere velger å benytte seg av betalingsutsettelse nå?

– Lånekassen har en ordning hvor alle kunder selv kan utsette betalingen på lånet uten nærmere begrunnelse med inntil 36 måneder. Vi ser at flere kunder nå benytter denne muligheten, sier Funnemark.