Finanstilsynet strammer til skruen

Tilsynsdirektør Morten Baltzersen slår av lyset på utbyttefesten og koster ut investorene som klamrer seg til bardisken. Null utbytte, sier Finanstilsynet.

SLUKKER LYSET: Tilsynsdirektør Morten Baltzersen ønsker ikke at banker og forsikringsselskaper skal betale ut utbytte. Foto: Eivind Yggeseth

Mandag for halvannen uke siden sendte Finanstilsynet ut en oppfordring til landets banker om at de må revurdere sine utbytteplaner. Samtidig ble det også sendt ut en oppfordring til landets skadeforsikringsselskaper og livselskaper.

Onsdag strammet Finanstilsynet til tonen, og sendte et brev til Finansdepartementet:

«Etter Finanstilsynets vurdering er det nå viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten. Foretakene bør derfor inntil videre ikke betale ut utbytte eller foreta andre utdelinger av overskudd».

Tilsynet viser til finansforetaksloven, der departementet kan gi en forskrift som har til formål å styrke finansiell stabilitet, og at bankene og forsikringsselskapene da må holde tilbake sine utbytter.

Finanstilsynet viser til at «spredningen av coronaviruset og tiltakene for å begrense smitten har i løpet av kort tid utløst omfattende finansuro og kraftig forverret de økonomiske utsiktene. Norsk økonomi påvirkes i tillegg av det kraftige fallet i oljeprisen».

Utsetter vurderingen

Basert på sine 2019-resultater skal DNB betale ut et utbytte på 14,2 milliarder kroner, som alene tilsvarer en knapp tredjedel av statens tiltakspakke for de små og mellomstore bedriftene.

LYSER RØDT: DNB-sjef Kjerstin Braathen hadde planer om å betale ut over 14 milliarder kroner til sine aksjonærer. Nå kan det ryke. Foto: Ivan Kverme

DNBs aksjekurs ble barbert forrige mandag, da Finanstilsynet kom med sin første pekefinger, og aksjekursen var tidvis ned over 12 prosent.

I en epost til Finansavisen skriver kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB:

– Vi har ingen nye kommentarer om utbyttevurderingene våre nå. Styret svarte Finanstilsynet på brevet deres på mandag, og uttalte da at styret vil utsette vurderingen og analysere situasjonen frem til generalforsamlingen da det er så store bevegelser i markedet nå.

– Vi har jevnlig dialog med Finanstilsynet om situasjonen norsk økonomi er i. De har forholdt seg til at DNB kommer med sin vurdering av utbytte senere.

– Ikke i samme båt

I Gjensidige reageres det på at Finanstilsynet skjærer bank og forsikring over samme kam. Det vises til Sverige, der Finansinspektionen krever at bare bankene kutter utbyttene.

– Vi mener den svenske modellen er riktig, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen.

– Risikoeksponeringen for forsikringsselskapene er langt mindre enn for banker. Derfor bør banker og skadeforsikringsselskaper behandles forskjellig. Vi er ikke i samme båt, legger han til.

Motsyklisk virksomhet

I brevet til Finansdepartementet peker Finanstilsynet på at skadeforsikringsselskapene kan bli påvirket som følge av økte erstatningsutbetalinger.

STERK BALANSE: Gjensidige-sjef Helge Leiro Baastad (t.v.) og kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen (t.h.) mener selskapet har en sterk balanse, og la opp til et ekstraordinært utbytte for å få ned overskuddskapitalen. Foto: Ivan Kverme

– Skadeforsikringsselskaper er i mange tilfeller litt motsykliske. Når det går dårlig med økonomien, går ofte forsikringsselskapene ganske bra, sier Thoresen.

– Vi har riktignok unormalt store utbetalinger på reiseforsikring for tiden, men det er samtidig en situasjon hvor aktiviteten i samfunnet er kraftig redusert. Da blir det mindre skadeutbetalinger.

Gjensidige opplyste fredag at det ble registrert 40 prosent færre bilskader i forrige uke sammenlignet med de to foregående ukene.

Kundeutbytte ryker

Da Gjensidige la frem årstallene i januar, foreslo styret et utbytte på 12,25 kroner pr. aksje. Utbyttet besto av en ordinær del på 7,25 kroner pr. aksje, og en ekstraordinær del på 5,00 kroner pr. aksje. Det ekstraordinære utbyttet ble imidlertid fjernet i forrige uke.

Det ordinære utbyttet betyr at 3,6 milliarder kroner vil tilflyte aksjonærene. Mesteparten vil havne hos Gjensidigestiftelsen, som eier drøye 62 prosent av skadeforsikringsselskapet. Det er Gjensidigestiftelsen som betaler ut kundeutbytte.

– Det vil føre til at én million forsikringskunder går glipp av kundeutbytte. I disse tider er det kanskje nettopp det de trenger, og da tenker jeg spesielt på mange små og mellomstore bedrifter som nå sliter tungt, sier Thoresen.