NBIM varsler aksjekjøp

Aksjeandelen i Oljefondet har falt til 65 prosent. – Vi vil etter alt å dømme begynne å kjøpe aksjer, sier Yngve Slyngstad.

KJØPER IGJEN: Yngve Slyngstad. Foto: NTB Scanpix

– Det er spesielle tider i økonomien, sier Yngve Slynsgstad, sjef for NBIM.

– Det har vært et betydelig fall i verdien av verdens aksjer.

Aksjeandelen har falt til 65 prosent, mot en normalandel på 70 prosent. Dermed vil tilbakevektingsmekansimen i Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) slå inn.

– Etter alt å dømme vil vi begynne å kjøpe aksjer, sier Slyngstad.

Oljefondets forvaltningskapital er 10.000 milliarder kroner. Tilbakevektingsmekanismen tilsier kjøp når aksjeandelen synker under 68 prosent. Men Slyngstad vil likevel ikke bekrefte at NBIM nå har begynt å kjøpe aksjer. Forholdene knyttet til viruset gir en annen type risiko enn vanlig, påpeker Slyngstad.

At fallet har vært så kraftig og at så mange jobber hjemmefra er også spesielt utfordrende i denne krisen, mener NBIM.

Oljefondet er diversifisert, er ikke belånt, og har 70 prosent av obligasjonsporteføljen i stat, og er dermed bedre posisjonert enn andre forvaltere, mener Slyngstad.

Å utnytte skjevprising og ha tilgjengelig kapital mens andre investorer må selge er en fordel, mener han.

Siden rentenivået allerede er så lavt, vil obligasjoner i mindre grad være en sikker havn, mener han.

– Så langt er teknologisektoren ned bare 14 prosent, mens oljesektoren er ned 45 prosent. Det er bare en repetisjon av hva vi har sett de siste ti årene, sier Slyngstad.

Han venter uttak fra fondet i år knyttet til budsjetteffekten av omfattende finanspolitiske tiltak.

Større oppgang i fjor enn fall

Avkastningen fra nyttår til 25. mars svarer til minus 1.330 milliarder kroner. At fondet er omtrent like stort som ved nyttår målt i kroner skyldes at den norske kronen har svekket seg like mye som børsene har falt, påpeker Slyngstad.

– Vi må være forberedt på korreksjoner av denne typen. Korreksjonen i år er langt innenfor hva vi må være forberedt på, sier Slyngstad.

Bemerkelsesmessig nok er den negative avkastningen hittil i år mindre enn den positive avkastningen i 2019, påpeker Slyngstad. Men når børsen kan falle eller stige 10 prosent på en dag, slår måletidspunktet også ut.

I et normalår, i to av tre år, vil Oljefondet svinge 8 prosent, ifølge Dag Huse, risikodirektør i NBIM. Men 2020 er ikke noe normalår, fastslår han.

Storkjøp under finanskrisen

Under finanskrisen, først og fremst i 2009, kjøpte NBIM aksjer for over 1.000 milliarder kroner til Oljefondet. Det dannet grunnlaget for mye av avkastningen de seneste ti årene, skriver Yngve Slyngstad i NBIMs årsrapport for 2019.

Fra november 2018 til januar 2019 kjøpte NBIM aksjer for 250 milliarder kroner, etter det kraftige fallet på børsen i fjerde kvartal 2018.

Kjøpte ikke i februar i år

I forbindelse med presentasjonen av 2019-tallene i slutten av februar sa Slyngstad at NBIM ikke hadde benyttet det kraftige børsfallet i samme uke til å kjøpe aksjer.

«Dette er en type risiko som for oss er veldig vanskelig å analysere. Derfor sitter vi stille og hverken kjøper eller selger aksjer. Det er ikke analyserbart», sa Slyngstad om coronaviruset og effektene av tiltakene mot det, men påpekte samtidig at tilbakevektingsregelen i rebalanseringsmekanismen ville slå inn ved større børsfall enn hva som var tilfellet på det tidspunktet.