Sparebank opprettholder vedtatt utbytte

Sparebank 1 Ringerike Hadeland opprettholder vedtatt utbytte på 13,3 kroner.

OPPRETTHOLDER UTBYTTET: Steinar Haugli, Adm. dir. SpareBank 1 Ringerike Hadeland Foto: Eivind Yggeseth

I en e-post til TDN Direkt, skriver banksjef Andrea Hatlinghus Søfting at Sparebank 1 Ringerike Hadeland vil opprettholde vedtatt utbytte på 13,3 kroner per egenkapitalbevis.

For drøyt én uke siden valgte styret i SpareBank 1 Ringerike Hadeland å foreslå et redusert utbytte fra 15,6 til 13,3 kroner per egenkapitalbevis. 

Styret mente da at banken var tilstrekkelig kapitalisert til å være en god, lokal støttespiller for næringsliv og privatpersoner gjennom krisen vi nå står oppe i

«Banken er totalt 64 prosent eid av sparebankstiftelser som har en nøkkelrolle for å ivareta vårt lokalsamfunn, gjennom støtte og bidrag til lag og foreninger som trenger det mest i den krisen vi står oppe i. Gjennom utdeling av utbytte muliggjør banken at stiftelsene kan sørge for denne støtten», skriver hun til TDN Direkt.

Banksjefen minner også på at egenkapitalbeviset allerede handles ex-utbytte. Hun mener det ville vært ødeleggende for tilliten fra aksjonærene å utsette utbetalingen av utbytte.