Sanner med gavepakke til Altor

Finansminister Jan Tore Sanner vil endre lovverket for å hjelpe børsnoterte selskaper å hente egenkapital. XXL kan bli en vinner.

MOTTAR POTENSIELL GAVEPAKKE: Altor-partner og styreleder i XXL, Hugo Maurstad, mener regjeringen gjør rett i å endre proposisjonen, men har ingen planer om å øke eierandelene i XXL av den grunn. Foto: Iván Kverme
Finans

Etter hvert som aksjene har dundret i gulvet på Oslo Børs har kriseprising medført at selskaper kan nå kan få problemer med å innhente egenkapital. Og det er blitt spesielt kritisk i disse dager da obligasjonsmarkedet har tørket inn og bankene kan være restriktive.

Derfor bidrar finansminister Jan-Tore Sanner nå med et forslag om å oppheve reglene om tilbudspris på noterte aksjer på Oslo Børs og Oslo Axess.

Sanner vil blant annet lette på tilbudsplikten, samt å justere reglene for tilbudsprisen.

Dersom proposisjonen blir vedtatt i Stortinget, vil eksempelvis XXLs finansielle fremtidsutsikter se langt lysere ut – og Altor kan trolig bli en av de største vinnerne.

– Vi registrerte det samme. De lave aksjekursene skaper store problemer for selskaper hvor kursene har falt mye. Det blir en kunstig lav prising. Jeg skjønner regjeringens logikk, og synes det er fornuftig, sier partner i Altor, Hugo Maurstad, som også er styreleder i XXL.

– Komfortabel med posisjonen

Dagens aksjekurs i XXL på 4,40 kroner er milevis unna den kursen Altor var tvunget til å kjøpe XXL-aksjer for, da reparasjonsemisjonen ble gjennomført så sent som 11. mars. 

Altor hadde garantert for emisjonen, og måtte kjøpe aksjer for tilsammen 100 millioner kroner på kurs 15 kroner.

Ifølge verdipapirhandelloven skal da Altor ved et eventuelt bud på andre aksjer i selskapet måtte betale 15 kroner i seks måneder etter transaksjonen 11. mars. Med Sanners forslag vil denne regelen opphøre.

– Posisjonen i XXL er vi komfortabel med, sier Maurstad.

– Ser dere på dette som en mulighet?

– Det er mange ting som må skje for å kjøpe et selskap av Oslo Børs, blant annet 90 prosent godkjenning blant aksjonærer, sier han, og presiserer:

– Vi har foreløpig ikke sett på denne muligheten.

MYE CASH: Konsernsjef Morten Borge i Ferd. Foto: Iván Kverme

– Vil du utelukke at dere kan tenkes å by på de resterende aksjene i XXL?

– Vi er som sagt komfortabel med vår posisjon i XXL og har ingen andre planer, sier Maurstad.

Kapitalsterke storaksjonærer

Altor har som flere andre PE-fond hatt det som et tommelfingerregel å kontrollere selskaper, men har i mandatet også mulighet til å eie minoritetsposter.

– Vi gjorde det i Eltek, hvor vi nå er ute, sier Maurstad, og viser til at PE-forvalteren har lignende poster i andre børsnoterte selskaper som Sats og Sbanken, i tillegg til XXL.

– Men vi idag største aksjonær i XXL, og gikk inn for å samarbeide med andre aksjonærer, legger han til, og viser til eierandelen på 23,5 prosent.

Ved siden av gründer Øivind Tidemandsen, som kontrollerer i underkant av 20 prosent, har Maurstad med seg en av landets største lommebøker, Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd, som kontrollerer snaue ni prosent.

– Jeg har ikke fått med meg dette idag, sier konsernsjef Morten Borge i Ferd, som etter en kort innføring i endringen viser til at dette kun vil gjelde Altor i XXL-sammenhengen.

Ferd-konsernet har over 12 milliarder i tørt krutt, og pengebingen er i aller høyeste grad intakt i Altor-systemet.

– Vi har også mye tilgjengelig kapital, sier Maurstad.

Vil sitte i minoritet

Selv om Maurstad er enig i at det nye lovverket gjør at Altor ikke lenger er bundet til å eventuelt måtte legge 15 kroner pr. aksje på bordet, viser han til hvordan markedet fungerer.

– Deler av selskapet kan du kjøpe billig, men prisen blir veldig mye dyrere jo nærmere du kommer 90 prosent, sier han, og legger til:

– Du får sjelden kjøpt hele selskaper på børs uten å betale en betydelig premie, og det var derfor vi endret mandatet slik at vi kan sitte i minoritet.

altor
xxl
coronakrise
coronakrisen
jan tore sanner
krisepakke
Nyheter
Finans
Børs