Solon Eiendom støttekjøper egne aksjer

Solon Eiendom er aktiv kjøper av egne aksjer. I april har selskapet stått for over 60 prosent av alle kjøpene i aksjen.

STOREIER: Gründer og styreleder i Solon Eiendom, Simen Thorsen, eier selv over 21 prosent av Solon-aksjene. Foto: NTB Scanpix
Finans

Solon Eiendom opererer i et marked der verdien på eiendelene potensielt faller svært mye denne våren. Solon-aksjen har da også falt fra kurser rundt 38 kroner ned til 26 kroner, tilsvarende over 30 prosent. Nå storkjøper selskapet egne aksjer, og støtter aksjekursen.

Etter stengetid torsdag kjøpte Solon over 330.000 egne aksjer. Dette utgjør 88 prosent av omsetningen i Solon-aksjene denne torsdagen.

Men styreleder Simen Thorsen er ikke med på at dette er å anse som mange aksjer:

– Dette er ikke mange aksjer. Selskapet har vedtatt på generalforsamlingen at det kan kjøpe tilbake opptil én million aksjer.

Thorsen opplyser at aksjene utgjør én aksjepost, men han vil ikke røpe hvem selgeren er. Thorsen viser til at det vil fremkomme av aksjonærlistene i løpet av noen dager.

– Aksjeposten har ligget ute for salg i to–tre ukers tid. Vi mener det er gunstig å kjøpe disse aksjene på disse nivåene, sier Thorsen, som selv eier Solon-aksjer for 440 millioner kroner.

Tror på aksjegevinst

Tilbakekjøpsprogrammer er blitt veldig populære på Oslo Børs de seneste årene, før utstederne denne våren har måttet holde igjen på utbyttene. Finansavisen har tidligere utfordret DNBs ledelse på om det er riktig at selskapet skal støttekjøpe aksjer for å opprettholde aksjekursen.

DNBs investorkontakt Rune Helland har i den forbindelse uttalt til Finansavisen at «banken skal ikke forsvare kursen» fordi utsteder ikke skal påvirke kursen.

Utstederne følger derfor bestemte regler. I DNBs tilfelle heter det seg eksempelvis at banken kun skal kjøpe omkring 10 prosent av dagsomsetningen – som er godt under reglene på 25 prosent av likviditeten i markedet.

Den slags regler skal også Solon Eiendom følge, som fredag passerer 600.000 aksjer i eget selskap.

Sjonglerer med TRS-er

– Vi mener tilbakekjøpene er en god måte for oss å forvalte selskapets kapital på, sier Thorsen.

Over Oslo Børs har Solon Eiendom nær daglig meldt om tilbakekjøp av egne aksjer gjennom april i langt mindre transaksjoner. Eksempelvis kjøpte selskapet 24.209 aksjer onsdag. Det utgjorde likevel 28 prosent av omsetningen onsdag.

Tilbakekjøpene er ikke bare gunstig for de aksjonærene som vil selge seg ut – de er også fordelaktige for de tyngste aksjonærene. Flere av disse, som Thorsens eget investeringsselskap Hortulan, eier ikke bare aksjen, de er også eksponert mot kurssvingninger i Solon-aksjen gjennom forwardkontrakter.

Hortulan meldte 20. mars at selskapet har en forwardkontrakt på to millioner aksjer på kurs 27,62 kroner, og at denne varer til juni. På dette tidspunktet vil Hortulan måtte gjøre opp for seg mot sin motpart, dersom aksjekursen har falt under 27,62 kroner.

– Hvordan håndterer dere at selskapet ser ut til å støttekjøpe aksjen, samtidig som enkeltaksjonærer har TRS-avtaler?

– Det blir feil av meg som styreleder å kommentere det. Vi har fått en innstilling fra administrasjonen, og alle andre innsigelser blir bare spekulasjoner, sier Thorsen.

solon eiendom
simen thorsen