Tror at inntjeningen kan falle opptil 40 prosent i år

Aksjesjef Knut Johan Hellandsvik i DNB Asset Management tror inntjeningen globalt vil falle med mellom 20 og 40 prosent i år.

LUNKEN: Aksjesjef Knut Johan Hellandsvik i DNB Asset Management tror det er mer realistisk at aksjemarkedet får en U-kurve enn en V-kurve. Foto: DNB
Finans

– Vårt allokeringsteam gikk faktisk til undervekt aksjer i slutten av februar, så timingen var god med tanke på coronakrisen, som kom som en sort svane like etterpå i de vestlige aksjemarkedene. Det markedssynet har vi fortsatt i dag, sier aksjesjef Knut Johan Hellandsvik i DNB Asset Management.

Han tror det vil ta tid før myndighetene lemper på de strenge smittevernstiltakene og mener mange investorer er litt vel optimistiske til at ting vil normalisere seg i løpet av kort tid.

– Det er også risiko for tilbakefall, slik vi har sett i en del asiatiske land, som har satt i gang nye sosiale distanseringstiltak, sier Hellandsvik.

Derfor tror aksjesjefen at det er mer nærliggende å tro at aksjemarkedet vil få en såkalt U-kurve enn en V-kurve.

– Jeg er overrasket over hvor raskt markedet har kommet tilbake, spesielt i USA, som mest sannsynlig kommer til å oppleve den største økonomiske nedgangen i år siden 1946, selv om den ikke kommer til å være langvarig. Det har vært veldig volatile markeder, og det må vi leve med som alle andre. Vi er imidlertid litt forsiktige, sier Hellandsvik.

Kraftig inntjeningsfall

Mens de store investeringsbankene allerede har barbert estimatene for USAs BNP-vekst for første halvår, har ikke inntjeningsestimatene fulgt etter.

– De offisielle inntjeningsestimatene for inneværende år er altfor høye. Mange av analytikerne har ventet med å nedjustere estimatene til førstekvartalstallene er sluppet, siden selskapene jevnt over ikke har guidet på tall ennå, sier Hellandsvik, og legger til:

– I 2020 tror jeg inntjeningen kommer til å falle et sted mellom 20 og minus 40 prosent. Spørsmålet er hvor raskt inntjeningsveksten kommer tilbake neste år, og her tror vi også at man er vel optimistisk. Vi tror i alle fall at vi er et godt stykke inn i 2021 før verdiskapningen nærmer seg nivået vi hadde før coronautbruddet.

Splitter opp fond

I Bjørvika har det skjedd flere omrokeringer den seneste tiden. Storbanken har splittet opp DNB Norge-fondet i to: et institusjonelt fond med navn DNB AM Norske aksjer og et retail-fond som beholder DNB Norge-navnet.

– Etter at Jarle Sjo sluttet hos oss i fjor høst har vi vært på utkikk etter å styrke vårt Norge-team. Nå har vi ansatt Einar Johansen som hovedforvalter for DNB Norge. Han kommer fra forvaltningsselskapet Sabinum og har tidligere jobbet 16 år i DNB Asset Management, sier Hellandsvik.

Frem til februar var Odd Einar Lillebostad forvalter av DNB Norge. Nå har han fått hovedansvaret for det institusjonelle fondet.

ANSETTES: DNB Markets-analytiker Eivind Sars Veddeng begynner i DNB Norge-teamet. Foto: DNB Markets

– Vi har også ansatt Eivind Sars Veddeng fra DNB Markets, som kommer inn som juniorforvalter i starten av mai. Han har bred analytikererfaring med å dekke selskaper som Norsk Hydro, Yara, Vestas, Tomra og Scatec Solar, så det blir et godt tilskudd, sier han, og legger til:

– Norge-teamet vil nå være på fire personer inkludert Dag Hammer, som forvalter DNB SMB og DNB Norge Selektiv. Summen av dette blir et meget sterkt norsk forvaltningsteam, sier Hellandsvik.

COMEBACK: Einar Johansen har startet som forvalter av DNB Norge. Han har tidligere jobbet 16 år i banken. Foto: DNB

Forskjellig risikoprofil

Ifølge Hellandsvik er forvaltningskapitalen til DNB AM Norske aksjer på 7,1 milliarder kroner nå, mens retail-fondet DNB Norge har cirka 6 milliarder kroner under forvaltning. Minstetegningen i det institusjonelle fondet er på 1 milliard kroner.

– Begge fondene har felles investeringsprosess, men porteføljesammensetning og konstruksjon blir ulik. Det institusjonelle fondet vil gjerne ha litt flere aksjer og være mer diversifisert, mens DNB Norge vil være mer spisset, sier han.

Tidligere i år måtte DNB Asset Management punge ut 350 millioner til sine fondskunder etter at forvalteren tapte et stort massesøksmål i Høyesterett. Bakgrunnen var at Forbrukerrådet mente DNB Norge-fondet var forvaltet for tett opp mot referanseindeksen med for høye honorarer.

– Kommer endringene i kjølvannet av denne saken?

– Endringene kommer uavhengig av det, og var planlagt før utfallet av rettssaken. Vi har institusjonelle kunder som har ønsket et mer tilpasset mandat med hensyn til sine behov, og som vil oppleve de største endringene av denne tilpasningen. Det er bakgrunnen for at vi splitter fondet i to, sier Hellandsvik.