Italia tester ESBs gjeldsordning

Italia er syretesten på hvor godt ESBs gjeldssystem egentlig fungerer. 

SLITER: Italia er et av landene med mest gjeld i Europa.  Foto: NTB Scanpix
Finans

Italias økonomi var dårlig allerede godt nede i knestående før viruskrisen slo inn over landet. 

Gjeldsbelastningen har siden det steget til over 130 prosent av BNP og Italia er nå det landet som er mest utsatt for salg i markedet, i følge Reuters. 

Obligasjonsmarkedet tester for alvor Den Europeiske Sentralbankens (ESBs) beslutning om å begrense lånebelastningen til land i eurosonen som har mye gjeld. 

Gjeldsbelastningen har ført til at den tiårige obligasjonsrenten er halvert til 1,5 prosent etter at ESB kunngjorde tilbakekjøpsordningen for obligasjonslån på 750 milliarder euro 18. mars. 

Salgspresset har økt ytterligere etter at politikerne i eurosonen ikke har klart å bli enige om et felles gjeldsinstrument som ville samle kredittrisikoen til svakere land som Italia med topprangerte land som Tyskland. 

Løsningen for ESB kan være å kjøpe Italienske obligasjoner, som senere kan reinvesteres, for å favorisere Italia. 

Gilles Moec, sjeføkonom i AXA Investment Managers, mener en slik ordning kan være en del av løsningen. 

- Hvis de skulle reinvestere i 10, 15 eller til og med 20 år (i italienske obligasjoner), vil de de (ESB) ha fjernet den "virusdelen" av gjeldsøkningen, sa Moec.

esb
ecb
italia