Norges Bank: Skulle opplyst at Tangen var søker

Norges Bank skulle opplyst at Nicolai Tangen var søker, innrømmer banken. Tangen var på førstegangsintervju 12. februar, et par uker før søkerlisten ble sluppet.

DEN NYE OLJEFONDFORVALTEREN: Nicolai Tangen (på storskjerm) ble presentert som ny sjef for NBIM 26. mars av sentralbanksjef Øystein Olsen (t.h.). Avtroppende leder Yngve Slyngstad i midten. Foto: NTB Scanpix
Finans

Det følger ikke av offentlighetsloven at det er krav til publisering av oppdaterte søkelister, skriver Norges Bank i en redegjørelse om ansettelsen av Nicolai Tangen som NBIM-sjef.

«Men Norges Bank erkjenner at det kunne ligge en forventning om at dette blir gjort, all den tid Norges Bank først valgte å publisere en offentlig søkerliste til en stilling det var knyttet stor offentlig interesse til,» ifølge Norges Bank.

Offentlig søkerliste ble sluppet 25. februar. Tangen ble ført opp på den offentlige søkerlisten før vedtak i Hovedstyret 24. mars. Førstegangsintervjuet med Tangen ble imidlertid gjort allerede 12. februar.

Tangen hadde et førstegangsintervju med ansettelsesutvalget 12. februar og et annengangsintervju 3. mars
Norges Bank i redegjørelse om ansettelsen av Nicolai Tangen

Tangen og de 40 andre søkerne

Stillingen ble utlyst 10. januar 2020. 20. januar 2020 sto Tangens navn på en «longlist» med i alt 41 navn. 7. februar 2020 ble en shortlist på 18 kandidater som alle var blitt intervjuet av Russell Reynolds lagt frem for ansettelsesutvalget, ifølge Norges Bank. Ansettelsesutvalget valgte ut og kalte inn syv av dem til førstegangsintervju. 

«Da søknadsfristen gikk ut 21. februar var det åtte kandidater på den offentlige søkerlisten, hvorav ett navn var unntatt offentlighet. Samtidig uttalte hovedstyrets leder, sentralbanksjef Øystein Olsen, at ansettelsesutvalget sammen med Russell Reynolds jobbet videre med andre aktuelle kandidater. Nicolai Tangen var blant disse. Tangen hadde et førstegangsintervju med ansettelsesutvalget 12. februar og et annengangsintervju 3. mars. I tillegg gjennomførte styreleder et eget møte med Tangen samme dag», skriver Norges Bank.

5. mars i år fikk hovedstyret presentert to finalekandidater. 

«Et samlet hovedstyre bestemte seg for å gå videre med Tangen som den foretrukne kandidaten. Frem til hovedstyrets beslutning 24. mars ble det gjort en rekke avklaringer for å sikre at Tangen kunne tilbys jobben som ny CEO. Dette omfattet blant annet forhold knyttet til AKO Capital, AKO trust og AKO Foundation samt skattemessige forhold,» skriver Norges Bank.

Finansavisen spurte Norges Bank mandag ettermiddag om hvorfor Tangen ikke var på søkerlisten 26. februar når han var på førstegangsintervju 12. februar. Fungerende kommunikasjonsdirektør Marthe Skaar i NBIM svarer med å henvise til ovennevnte avklaringer som ble gjort frem til hovedstyrets møte 24. mars.

Slyngstad ikke med

Yngve Slyngstad var ikke involvert i ansettelsen av Tangen, fastholder Norges Bank. Slyngstad deltok i november 2019 på en tre dagers konferanse i regi av Tangen, avslørte VG i helgen.

«Tangen sendte i januar 2020 en epost til Yngve Slyngstad der han ber om informasjon om jobben som Oljefondsjef. Senere formidlet Tangen en invitasjon til et arrangement i London. Epostene ble ikke besvart og Slyngstad har ikke deltatt i ansettelsesprosessen,» skriver Norges Bank i redegjørelsen mandag ettermiddag.

«Første kontakt mellom Tangen og Slyngstad etter konferansen i november 2019 var dagen etter Tangen ble formelt ansatt av Hovedstyret. Den første SMS-en mellom Slyngstad og Tangen ble sendt dagen etter pressekonferansen der Tangen ble annonsert som ny CEO.»

Uken før ansettelsen fikk Norges Bank oversendt programmet for konferansen «Back to University» fra Nicolai Tangen, men banken sier at arrangementet og deltagerlisten ikke var en del av hovedstyrets beslutningsgrunnlag da hovedstyret tilbød Tangen jobben som CEO. 

«Ingen medlemmer av hovedstyret og ei heller noen av de som var knyttet til ansettelsesprosessen deltok på arrangementet ved Wharton», heter det i redegjørelsen.

Invitasjonen til konferansen ble sendt i mai 2018. Ettersom Storbritannias daværende sentralbanksjef Mark Carney skulle sitte i et panel med Slyngstad, diskuterte Slyngstad programmet med sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Bank tar nå regningen for opphold, mat og flyreise i forbindelse med seminaret, opplyser banken.

E-post-kontakt mellom Yngve Slyngstad og Nicolai Tangen

 • 18. mai 2017: Tangen oversender en PDF med oversikt over sin kunstsamling til Slyngstad og NBIMs Lise Lindbäck.
 • 24. mai 2017: Slyngstad takker for oversikten, og kommenterer enkelte av kunstnerne i utvalget.
 • 4. juli 2017: Tangen presenterer et LSE-studium i corporate culture, hvor AKO er sponsor:

«Vi ønsker å koble relevante personer i NBIM med forskningsgruppen og LSE, og jeg vil svært gjerne personlig bidra til introduksjonen».

 • 5. juli 2017: Lindbäck svarer at hun har diskutert forslaget med Slyngstad og Petter Johnsen, Oljefondets aksjesjef, som begge fatter interesse.
 • 7. juli 2017: Tangen sender sin masteroppgave til Slyngstad.
 • 20. juli 2017: Slyngstad svarer: «Hadde noen dager på hytta og leste din avhandling. Interessant lesning. Her består du uten problem», skriver Slyngstad, som også «ser frem til en doktoravhandling senere».

«Jeg ga forøvrig din bok om kvalitet-investeringer til vår risikofaktor gruppe til utvikling av deres kvalitets-risikofaktor variabler», skriver Slyngstad videre.

 • 11. mars 2018: Tangen foreslår et eget foredrag for NBIM med Jamie Oliver om blant annet overvekt blant barn.
 • 12. mars 2018: Lindbäck svarer at «foredraget ligger litt utenfor hva vi normalt inviterer inn eksterne foredragsholdere til å prate om», men lover å ta det opp videre. Det blir avtalt å arrangere et Oliver-arrangment for NBIM.
 • 2. mai 2018: Tangen inviterer Slyngstad til å komme med sine synspunkter om foredragsholdere ved «Back to University»-arrangementet.
 • 20. november 2018: Tangen sender Slyngstad et komplett program for «Back to University»-arrangementet. Slyngstad svarer at han gleder seg, og at han kjenner alle de norske foredragsholderne, utenom Torbjørn Røe Isaksen.
 • 21. november 2019: Slyngstad takker: «Det var i alle ordets betydninger en usedvanlig helg. Hatten av og en stor og hjertelig takk. Jeg satte særlig pris på tid med deg og Olafur, men du hadde virkelig fått med en fin samling folk og en velkomponert samling innlegg, som din kunstsamling vil jeg tro. Mvh Yngve».
 • 6. januar 2020: Tangen sender eposten hvor han ber om Slyngstads vurderinger i forbindelse med jobben som sjef for NBIM.
 • 31. januar 2020: Tangen inviterer Slyngstad til et foredrag med David Attenborough.

Kilde: Norges Bank

yngve slyngstad
nicolai tangen
øystein olsen
nbim
norges bank
oljefondet
mark carney
marthe skaar