Suksessforvalterne Trond Tviberg og Trond Horneland i Sector Gamma tjener rått på helsefond

Trond Tviberg og Trond Horneland i Sector Gamma fikk et utbytte på 92 millioner kroner i fjor. Siden 2014 har duoen cashet inn 524 millioner kroner på helsefond.

SUKSESSDUO: Trond Tviberg (t.v.) og Trond Horneland i Sector Gamma tjener gode penger på opp- og nedturer i helseaksjer. I fjor tok forvalterne ut et utbytte på 92 millioner kroner. Foto: Siv Dolmen
Finans

Sector Gamma-forvalterne Trond Tviberg og Trond Horneland fortsetter å håve inn penger på forvaltning av helsefond. I fjor tjente forvaltningsselskapet 102 millioner kroner, hvorav tilnærmet hele beløpet ble delt ut i utbytte.

For Tviberg og Horneland er fondssuksessen ekstra lukrativ. Forvalterduoen eier 45 prosent av aksjene hver, mens Sector Asset Management har resterende andel.

Det betyr at forvalterne fikk et utbytte på 92 millioner kroner i fjor. Siden 2014 har duoen mottatt et samlet utbytte på 524 millioner. Forvalterne har tidligere uttalt at de reinvesterer utbyttet i fondene, slik at de har samme interesser som kundene.

Finansavisen har vært i kontakt med Trond Tviberg, men han ønsket ikke å svare på spørsmål om fjorårets resultater eller årets utvikling.

Slo indeks

Sector Gamma har to helsefond under sin paraply, henholdsvis hedgefondet Sector Healthcare og Sector Healthcare Value, som er longdelen av hedgefondet uten shorteksponering. I fjor hadde hedgefondet en avkastning på 3,9 prosent, noe som er noe lavere enn det pleier å være. Sector Healthcare Value gikk imidlertid mye bedre.

Longfondet fikk en avkastning på 24,9 prosent, som er det nest beste resultat siden oppstarten i 2010. Til sammenligning steg referanseindeksen MSCI World Health Care 23,9 prosent i fjor.

Den femårige, annualiserte avkastningen er på 16,3 prosent, noe som er 3,87 prosent bedre enn referanseindeksen.

Den høye avkastningen har gitt internasjonal. Forvalterne har blant vunnet Lipper Hedge Fund Awards for beste markedsnøytrale fond i 2009 og 2015, samt blitt nominert til en rekke priser av EuroHedge Awards og Investor Choice Hedge Fund Awards.

Utfordrende år

Tviberg uttalte til Finansavisen i fjor at helsefondene hadde 1,2 milliarder dollar under forvaltning, hvorav majoriteten er forvaltet i hedgefondet. 

«Corona-utbruddet i februar/mars har medført en reduksjon i kapital til forvaltning knyttet til redusert verdi i fond/mandat forvaltet av selskapet i forbindelse med fall i børskurs for porteføljeinvesteringene», skriver styret i årsberetningen.

Ifølge HedgeNordic har hedgefondet en avkastning på minus 1,3 prosent hittil i år. Referanseindeksen HFRI EH Equity Market Neutral Index er til sammenligning ned 2,95 prosent. Verre har det gått med longfondet Sector Healthcare Value, som er ned 11,6 prosent i første kvartal. I april har imidlertid fondet lagt på seg 7,5 prosent igjen etter en rekyl i markedet.

I et nyhetsbrev skriver forvalterne at coronaviruset påvirker helsesektoren i stor grad siden kliniske tester blir utsatt.

«Med aggressiv testing av smittede, sosial distansering og bedre medisinering, er det mulig å se for seg en gradvis gjenåpning av samfunnet. Dette håpet er i vårt syn realistisk, og noe som vil være godt nok for å stabilisere markedene», heter det i nyhetsbrevet.

Syklisk sektor

Tviberg og Horneland hadde suksess med helsefond i DNB før de i 2005 ble headhuntet til Sector Asset Management.

«Vi har en veldig kontrær investeringsstrategi som er verdifokusert. Strategien innebærer at vi prøver å finne undervurderte produktselskaper innen helsesektoren. Vi ser på sektoren som syklisk, der selskaper gjerne har patent på en medisin i 10–15 år før det kommer generiske produkter inn på markedet og man mister nesten alt av salget», uttalte Tviberg til Finansavisen i fjor, og fortsatte:

«I tillegg holder vi oss unna binære utfall, som for eksempel biotekselskaper som er avhengig av å få en medisin godkjent. Vi fokuserer heller på å gjøre finansielle veddemål. Det gir en bedre risk/reward».

Sector Gamma

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter178,7170,7
Driftsresultat132,5127,6
Resultat før skatt136,0128,2
Resultat etter skatt101,996,1

Økte honorarene

Den vanlige kostnadsstrukturen i hedgefondbransjen blir ofte kalt 2–20-regelen. Dette gjelder også for Sector Healthcare. 

Forvalterne tar et årlig forvaltningshonorar på 2 prosent for å dekke forvaltningsselskapets faste kostnader, og et suksesshonorar på 20 prosent av avkastningen.

I fjor hadde Sector Gamma forvaltningsinntekter på nesten 179 millioner kroner, opp fra snaut 171 millioner kroner i 2018. For å være med på leken er minstetegningen i fondet på rundt én million norske kroner.

Ifølge årsregnskapet ble det utbetalt lønninger på til sammen 27,3 millioner kroner fordelt på seks hoder. Det tilsvarer en gjennomsnittslønn på 4,55 millioner kroner. Fordelingen mellom fastlønn og bonus fremkommer ikke av regnskapet.

sector gamma
hedgefond