Tyskland vil nå en gjeldsgrad på 75 prosent

En økning på 15 prosentpoeng fra tidligere anslag. 

ENORM GJELD: Tyskland anslår at gjelden vil stige kraftig i 2020.  Foto: Reuters
Finans

Tyskland anslår at forholdet mellom gjeld og bruttonasjonalprodukt (BNP) vil øke til 75,25 prosent i år, melder Reuters. 

Det er opp 15 prosentpoeng fra de tidligere anslagene på 60 prosent. 

Grunnen til økninger er på grunn av nye lån og en rekke økonomiske tiltak fra regjeringen for å dempe de negative konsekvensene av pandemien, melder finansdepartementet i Tyskland. 

"Tysk finanspolitikk er for tiden formet av kampen mot pandemien og dens økonomiske konsekvenser," sa departementet i en uttalelse.

Gjeldsbelastningen har vært tung for Tyskland tidligere, og under finanskrisen varierte gjeldsgraden med rundt 18 prosentpoeng fra 64 prosent i 2007 til 82 prosent i 2010. 

tyskland
bnp