Rammes av offshorekrisen

SpareBank 1 SR-Bank tar store nedskrivninger som følge av krisen i offshorenæringen. Banken utelukker ikke å konvertere gjeld til egenkapital i restruktureringsforhandlinger den deltar i.

AKSJEN STEG: – Vi ønsker å være så transparente som mulig, og med den uoversiktlige situasjonen som nå råder ønsket vi å varsle om nedskrivningene og fall i finansinntektene på et tidlig stadium, sier konserndirektør Inge Reinertsen i SpareBank 1 SR-Bank. Foto: Iván Kverme
Finans

Det er fortsatt to uker til SpareBank 1 SR-Bank legger frem sine resultater for første kvartal, men allerede nå varsles det at kvartalet blir preget av store tap.

– Vi ser en kombinasjon av at aktivitetsnivået generelt er redusert som følge av covid-19, noe som også har gitt seg utslag i lav oljepris. Dette har truffet deler av porteføljen vår, sier konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen i SpareBank 1 SR-Bank til Finansavisen.

Nedskrivninger i offshore

Den Stavanger-baserte banken venter å ta netto nedskrivninger på rundt 560 millioner kroner på sine utlån i årets første kvartal.

Dette knytter seg i hovedsak til offshorenæringen, der en større del av nedskrivningen knyttes til ett enkelt engasjement.

– Offshoresektoren har vært krevende i lang tid, og den lave oljeprisen har ikke gjort det enklere, sier Reinertsen, som naturlig nok ikke ønsker å si hvem engasjementet tilhører.

Samtidig har ting bare forverret seg siden utgangen av første kvartal. Prisen på et fat Brent-olje handles nå til rundt 17 dollar pr. dag – en nedgang på 40 prosent på bare tre uker.

– Kan det ventes ytterligere nedskrivninger?

– Nedskrivninger er en del av det å drive en bank. Vi mener vi nå har tatt som det er riktig å ta etter de rådende forholdene. Hva som skjer senere er avhengig av hvor lenge aktivitetsnedgangen i samfunnet varer, sier Reinertsen.

Kan bli eier

Litt mer enn 4 prosent av SpareBank 1 SR-Banks totalbalanse er i dag knyttet til olje og offshore – en eksponering som har gått gradvis ned siden oljenedturen i 2014.

Banken har hatt utlån til flere rederier, og ble også eier i minst to av dem – Solstad Offshore og Havila Shipping – etter forrige restruktureringsrunde. Disse posisjonene er banken ute av nå.

SpareBank 1 SR-Bank er på ny involvert i restruktureringsforhandlinger med kunder, og Reinertsen utelukker ikke at banken kan ta eierskap i offshorenæringen igjen.

– Mange offshorerederier har fortsatt mye gjeld, så det er aktuelt, sier konserndirektøren, og fortsetter:

– Restruktureringer som kan ende opp i en sunn og god drift for et selskap er noe bankene i utgangspunktet ønsker å bidra til. Slike løsninger kan innebære reduserte avdrag, ny egenkapital fra eierne eller at gjeld blir konvertert til egenkapital.

Gir opp lønnsomhetsmål

Som følge av nedskrivningene, økt usikkerhet til den økonomiske utviklingen og svakere lønnsomhet for mange av bankens kunder, gir SpareBank 1 SR-Bank opp sitt lønnsomhetsmål om en avkastning på egenkapitalen på 12 prosent etter skatt i 2020.

Nå venter banken i stedet at avkastningen vil ligge mellom 3 og 4 prosent på grunn av coronaepidemien og de negative effektene dette gir på økonomien.

VARSLET NEDSKRIVNINGER – BELØNNET MED KURSOPPGANG: Banksjef Arne Austreid i SpareBank 1 SR-bank. Foto: Eivind Yggeseth

SpareBank 1 SR-Bank venter samtidig at resultatet fra finansielle investeringer vil bli negativ med 30 millioner kroner i første kvartal. Dette kommer etter en positiv resultateffekt på 340 millioner kroner fra overføringen av personrisikoprodukter fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.

Fra før har SpareBank 1 SR-Bank varslet at utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2019 er utsatt inntil videre.

Børsopptur

Til tross for tap og nedskrivninger var SpareBank 1 SR-Bank en av finansaksjene som steg mest onsdag ettermiddag, med en oppgang på mer enn 5 prosent.

Aksjen fikk følge av de fleste andre finansaksjer, som DNB, Storebrand og Norwegian Finans.

sparebank 1 sr-bank
inge reinertsen
oljekrisen
olje
covid-19
resultatvarsel