Billigere med grønne obligasjoner

Prisen på grønne obligasjoner har ikke steget like mye som for tradisjonelle obligasjoner under coronakrisen, ifølge Danske Bank. Frem mot sommeren venter banken høyere aktivitet i det grønne markedet.

STORT POTENSIAL: Kristin Kvåle, bærekraftansvarlig i Danske Bank, håper flere norske virksomheter får opp øynene for grønne obligasjoner.  Foto: Sturlason
Finans

– Det var stor fart for grønne obligasjoner i begynnelsen av året, der aktiviteten var opp 25 prosent i midten av februar sammenlignet med i samme periode året før. Så kom coronakrisen i mars, og markedet stengte mer eller mindre ned. Nå er vi i gang igjen, men ligger rundt 10 prosent bak fjoråret, sier Lars Mac Key, som leder bærekraftige obligasjoner i Danske Bank.

Hittil i år har Danske Bank vært med på å tilrettelegge grønne obligasjoner for rundt én milliard dollar, det vil si i overkant av ti milliarder norske kroner. Det totale grønne obligasjonsmarkedet er så langt på 5,6 milliarder dollar, noe som altså er lavere enn samme periode i fjor.

– Vi har en del prosjekter som vi måtte sette på pause, som nå skal ut i markedet igjen. Jeg tror vi vil se en bølge av nye obligasjoner fremover, særlig grønne, og vi er nok tilbake på fjorårsnivået før sommeren, spår han.

Populær investering

Da coronakrisen slo til for fullt i mars nådde den også, ikke uventet, obligasjonsmarkedet. Rentene steg kraftig mens aktiviteten falt. For grønne obligasjoner var imidlertid ikke rentehoppet like stort som for de tradisjonelle, ifølge Danske Bank.

– På grunn av krisen har det vært vanskeligere å hente kapital sammenlignet med tidligere, og da gir grønne obligasjoner en mulighet for finansiering. De har gjort det bedre enn tradisjonelle obligasjoner, sier Mac Key.

– Låntagerne har riktignok måttet betale en høyere rente enn før, men lavere enn i det tradisjonelle obligasjonsmarkedet, fortsetter han.

En fersk undersøkelse gjennomført på vegne av blant annet Danske Bank viser at billigere finansiering er et tema også utenom coronakrisen når det kommer til grønne obligasjoner. Av de 86 finansinstitusjonene som deltok i undersøkelsen, svarte nesten halvparten at kostnaden var på nivå med tradisjonelle obligasjoner, mens 42 prosent svarte at det var billigere med den grønne varianten.

– Hvorfor er det billigere å hente penger gjennom grønne obligasjoner?

– Det er såpass stor interesse fra mange investorer at ordrebøkene blir større, slik at prisene kan presses, sier Mac Key.

Nye investorer

I løpet av 2019 var Danske Bank med på å tilrettelegge for omtrent 150 milliarder norske kroner i grønne obligasjoner, der cirka 12 milliarder gikk til norske virksomheter. Bankens første grønne obligasjonslån på 500 millioner euro ble utstedt for snaut ett år siden, i mars 2019, og ble brukt til å finansiere prosjekter innen fornybar energi og grønne eiendommer. 

– Dette er et spennende marked der det skjer mye, og vi ønsker at norske selskaper skal bli mer aktive. Grønne obligasjoner utgjør fremdeles bare en liten del av det totale obligasjonsmarkedet, men det er store vekstmuligheter, sier Kristin Kvåle, som er bærekraftansvarlig i Danske Banks norske virksomhet.

Ifølge undersøkelsen, utført av Climate Bonds Initiative, svarer hele 98 prosent av respondentene at de grønne obligasjonene har tiltrukket nye investorer. Disse investorene er ikke bare fra hjemmemarkedet, men også av internasjonal art.

I tillegg svarte 70 prosent at etterspørselen etter grønne obligasjoner var høyere enn etter tradisjonelle.

– En bred investorbase og god tilgang til kapital er viktig i dårlige tider, påpeker Mac Key.

Det trekkes også frem at kommunikasjonen rundt de grønne obligasjonene er annerledes. Hele 91 prosent av respondentene forteller at investorene er langt mer engasjerte i de grønne prosjektene de finansierer enn ved tradisjonelle obligasjoner.

obligasjoner
grønne obligasjoner
danske bank