20 studentgründere får inntil en million hver

Gjennom Forskningsrådet gir regjeringen inntil 20 millioner kroner til gründerprosjekter ledet av studenter ved norske universiteter og høyskoler.

INNTIL 20 MILLIONER: Gjennom Forskningsrådet gir regjeringen inntil 20 millioner kroner til gründerprosjekter ledet av studenter ved norske universiteter og høyskoler. Her næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Iván Kverme
Finans

– Mer gründermentalitet vil hjelpe Norge gjennom omstillingen som vi vet vi skal igjennom. STUD-ENT skal styrke entreprenørskapskulturen ved universitetene og høyskolene. Klimakrisen og coronakrisen aktualiserer dette mer enn noen gang, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

STUD-ENT-ordningen retter seg mot studenter og kandidater fra universiteter og høyskoler som vil prøve seg på gründervirksomhet og videreutvikle forretningspotensialet i ideer de har fått gjennom studiene.

20 prosjekter får tildeling

Forskningsrådet mottok 45 søknader i 2020. Prosjektene har blitt vurdert av eksperter. 20 prosjekter får tildeling og mottar inntil en million kroner hver til utvikling av forretningsideen.

Tildelingene skjer innenfor en rekke ulike fagområder.

Ett av prosjektene som får tildeling er ledet av studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet. Det går ut på å utvikle et system for å skaffe bedre data for å øke matsikkerheten i produksjon og distribusjon av øl fra små- og mellomstore bryggerier.

En gruppe studenter ved NTNU får tildeling til et prosjekt som utvikler et system for bedre dataoverføring under vann. Dette kan redusere kostnader i olje- og gassektoren og kan også øke sikkerheten gjennom bedre overvåking av installasjoner under vann.

grunder
forskningsrådet
regjeringen
iselin nybø
venstre
næringsminister