Skatteetaten har ment triks for å kutte formuesskatt er greit, men departementet vurderer endring

Skatteadvokater varsler kø av rikinger som vil trikse seg bort fra formuesskatt ved å flytte på verdsettelsestidspunktet. Finansdepartementet vurderer endringer.

SNYTT: Finansminister Jan Tore Sanner må regne med milliardbeløp i reduserte inntekter fra formuesskatt som følge av at rike flytter verdsettelsestidspunktet for aksjer fra 1. januar til 31. desember. Foto: NTB Scanpix
Finans

Investerer du på Oslo Børs via et holdingselskap? Da kan du ha mye å tjene på å gjøre en liten kapitalendring i selskapet i år. Da flyttes nemlig verdsettelsestidspunktet fra de høye børskursene 1. januar 2020 til antatt lavere børskurser 1. januar 2021.

Resultatet kan være dramatiske kutt i formuesskatten. Finansavisen anslo tirsdag at Kjell Inge Røkke vil spare 100 millioner kroner i formuesskatt ved å gjøre en liten kapitalendring i sitt direkte eide holdingselskap, The Resource Group TRG.

Skattemotiv er greit

Grepet var veldig populært etter finanskrisen. Den 18. september 2009 kom Skatteetaten med en prinsipputtalelse der de skrev at trikset ble godtatt selv om skattemessige overveielser begrunnet kapitalnedsettelsen.

«Det vil således normalt ikke være aktuelt å se bort fra kapitalendringen ved formuesligningen – eksempelvis begrunnet i ulovfestet gjennomskjæring».

Etaten skrev likevel at unntak kunne finne sted hvis kapitalendringen var symbolsk eller den ble reversert. Da ville det være grunnlag for tilsidesettelse etter gjennomskjæringsreglene.

Vurderer endringer

Finansdepartementet kan nå komme til å gjøre endringer.

«Finansdepartementet vurderer fortløpende gjeldende regler, herunder om det er behov for å foreslå endringer», skriver Finansdepartementet i en melding til Finansavisen.

Om det i dette ligger at departementet konkret har gått inn i denne problemstillingen med tanke på å stoppe dette, eller om det er et uttrykk for at man følger med vites ikke.

Poenget med at verdsettelsestidspunktet for ikke-børsnoterte aksjer er 1. januar i inntektsåret, og ikke 31. desember har praktiske årsaker.

Departementet skriver også at dette hindrer at den personlige aksjonæren skattlegges to ganger for samme verdi, eller at verdien ikke kommer til beskatning.

finansdepartementet
jan tore sanner
kjell inge røkke