Oljefondet hadde negativ avkastning på 1.350 milliarder kroner i første kvartal

Statens pensjonsfond utland fikk i første kvartal 2020 en avkastning på minus 14,6 prosent, tilsvarende minus 1.350 milliarder kroner.

ENDELIGE TALL: Avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad til venstre, sentralbanksjef Øysten Olsen i forgrunnen. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

Til sammenligning beregnet regjeringen i statsbudsjettet for 2020 statens samlede inntekter til å bli 1.446 milliarder kroner i år. Det var riktignok før coronaviruset brøt ut.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var minus 21,1 prosent, og avkastningen på renteinvesteringene var 1,3 prosent.

Avkastningen på investeringene i unotert eiendom var 0,4 prosent, opplyser oljefondet i en pressemelding torsdag.

Markedsverdien av fondet sank med 90 milliarder kroner til 9.998 milliarder kroner.

Oljefondet i fjor og nå

I 2019 var avkastningen på oljefondet på 19,9 prosent, tilsvarende 1.692 milliarder kroner.

Torsdag ettermiddag var verdien på oljefondet 10.562 milliarder kroner. Det var opp 474 milliarder kroner siden nyttår.

(NTB/FA)

oljefondet
kvartalstall
nbim