– Uforståelig at Sanner ikke stilte flere spørsmål om Tangen

Finansdepartementet opptrådte «utrolig naivt» da de skulle se på forhold rundt Nicolai Tangen som kandidat til å overta som oljefondssjef, mener SV.

REAGERER STERKT: – Det er helt uforståelig at de begrenser seg til dette. De burde bedt om å få oversikt over Tangens tilhørighet til skatteparadis, fondsplasseringer og hele selskapsstrukturen. Det er utrolig at Finansdepartementet ikke har tatt opp problemstillinger og mulige interessekonflikter, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB. Foto: NTB Scanpix
Finans

Finansminister Jan Tore Sanner (H) la torsdag ut en redegjørelse over Finansdepartementets kontakt med Norges Bank i forbindelse med ansettelsen av ny sjef for oljefondet.

Selv om det er hovedstyret i Norges Bank som har ansvar for ansettelsen, kan Finansdepartementet komme med innspill og bli holdt orientert om aktuelle kandidater.

Snakket om kandidaten

Finansministeren snakket selv med sentralbanksjef Øystein Olsen i slutten av mars for å høre nærmere om prosessen.

Sanner skriver at han ønsket å forsikre seg om at det var gjort tilstrekkelige undersøkelser om egnethet opp mot kvalifikasjonskravene som var stilt. I tillegg ville han ha svar på om det var gjort gode nok undersøkelser rundt fremtidige spørsmål som man ville regne med ville komme, for eksempel om skattemessige forhold.

– Uforståelig

SV reagerer sterkt på at Finansdepartementet ikke med ett ord nevner temaer som Tangens privatøkonomi og pengeplasseringer.

– Det er helt uforståelig at de begrenser seg til dette. De burde bedt om å få oversikt over Tangens tilhørighet til skatteparadis, fondsplasseringer og hele selskapsstrukturen. Det er utrolig at Finansdepartementet ikke har tatt opp problemstillinger og mulige interessekonflikter, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

I redegjørelsen beskriver Sanner at departementet var opptatt av kandidatens bosted, og hvilken betydning det ville ha for de skattemessige forholdene om han bodde helt eller delvis i utlandet.

Kaski synes det virker som departementet konsentrerte seg om dette punktet, og i liten grad var opptatt av andre betimelige spørsmål.

– Det er i aller høyeste grad relevant å få klarhet i hva departementet har vært opptatt av, sier Kaski, som ikke utelukker at saken vil få etterspill i Stortinget.

Flere spørsmål

SV har sendt Sanner en lang rekke spørsmål om mangel på åpenhet i ansettelsesprosessen og om hvordan Norges Bank skal kunne være sikker på at Tangens virksomhet, forretningsforbindelser og pengeplasseringer ikke påvirker hvordan han utfører jobben som oljefondssjef.

Frp mener også det er viktig å få dokumentasjon på at det er vanntette skott mellom Tangens privatøkonomi og hans nye jobb.

– Det er vårt hovedanliggende, nemlig at det ikke må være noe som hefter ved Tangen eller selve ansettelsesprosessen som bidrar til at han ikke har hundre prosent tillit, sier Hans Andreas Limi.

nicolai skarsgård
oljefondet
nbim
norges bank
jan tore sanner
finansdepartementet
sv
finansminister
kari elisabeth kaski