Rakettvekst for Nordnet

Nordnet økte inntektene med 32 prosent i fjor og omsatte for 233 millioner kroner. På bunnlinjen satt nettmegleren igjen med nesten 27 millioner kroner.

VOKSER: Adm. direktør Anders Skar i Nordnet har god grunn til å smile. I fjor økte inntektene til nettmegleren med 32 prosent. Foto: Iván Kverme
Finans

Aksjehandel og fondssparing blir stadig mer populært blant nordmenn. Denne trenden drar defintivt nettmegleren Nordnet nytte av, og i fjor økte omsetningen med 32 prosent til 233 millioner kroner.

«Forklaringen er først og fremst økte kurtasjeinntekter fra aksjehandel, økt lånevolum og positiv avkastning på overskuddslikviditet. (...) 2019 har vært preget av høy kundetilstrømming. Provisjonsinntektene så vel som provisjonskostnadene har økt som følge av det stigende aktivitetsnivået», skriver Nordnet i årsberetningen.

Lønnsomheten er også blitt betydelig bedre, og i fjor satt nettmegleren igjen med et overskudd på 26,5 millioner kroner i Norge – opp fra 5,1 millioner kroner i 2018.

Ved utgangen av fjoråret hadde Nordnets norske filial 150.400 aktive kunder, opp fra 110.900 – en økning på rundt 36 prosent.

Nordnet

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter233,1176,3
Resultat før utlånstap34,47,7
Resultat før skatt37,77,3
Resultat etter skatt26,55,1

Priskutt?

I 2019 økte utlån til privatpersoner med 113 prosent, først og fremst på grunn av oppkjøpet av Netfonds. Til sammen har nettmegleren lånt ut 1,6 milliarder kroner. Ved årsskiftet hadde Nordnet en sparekapital på vel 5 milliarder kroner.

Sbanken kuttet kostnadene på over 400 fond når de lanserte sin prismodell høsten 2019, samtidig som DNB har lansert en ny prismodell for sine fond.

«Vi har innledet dialog med forvalterne, ser på ulike modeller og vurderer dette opp mot systemtilpasninger. Nordnet har en tydelig ambisjon om å være en ledende aktør i det norske markedet for online aksje- og fondshandel. Skal vi leve opp til denne ambisjonen må vil hele tiden tilpasse oss konkurransen og utviklingen i markedet. I 2020 kommer vi til å lansere vår nye prismodell for fond», skriver nettmegleren i årsberetningen.

nordnet
anders skar
Nyheter
Finans