Satt med 64 prosent i kontanter, da børsfallet kom

Kombinasjonsfondet Norse Trend Global traff blink med sin aksjeeksponering, både før og etter børsfallet i februar og mars.

FRYKTER OVERDREVEN OPTIMISME: Adm. direktør Svein Alexander Gogstad i Norse Forvaltning. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

– Våre fond er de eneste i Norge, så vidt vi vet, som har mulighet til å gå inntil 100 prosent i kontanter, dersom vi føler at markedet er usikkert, hevder adm. direktør Svein Alexander Gogstad i Norse Forvaltning.

– For første gang i fondets tiårige historie begynte vi et betydelig nedsalg, rett før de store kursfallene i februar og mars.

96 prosent investert

Gogstad forteller at Norse-fondet Trend Global satt på mer enn 64 prosent i «cash» og statskasseveksler, da nedturen kom.

Andelen økte deretter til en topp på over 70 prosent i mars, før den gradvis ble senket. Da årets foreløpige bunn ble nådd, den 23. mars, var hele 96 prosent av kapitalen plassert i aksjemarkedet.

– I denne perioden var fondet ned med cirka fem prosent, mens referanseindeksen tapte 15 prosent, sier Norse-sjefen.

Så større usikkerhet

Gogstad forteller at Norse først antok at coronaepidemien ville begrenses til Kina. 

Av forsiktighetshensyn begynte forvalterne likevel å ta ned risikoen – først ved å redusere de mest volatile aksjeposisjonene, og deretter ved å øke kontantbeholdningen.

– Da viruset spredte seg til Italia, endret forutsetningene seg, og Stig Rognstad og jeg hadde en diskusjon om mulige utfall, tilføyer Gogstad.

– Det er stor risiko å ha en høy kontantposisjon i markedet, så det var først da S&P 500-indeksens lange oppgangstrenden ble brutt og volatiliteten økte, at vi tok beslutningen om å vekte oss betydelig ned.

Frykter ny nedtur

Oslo Børs' statistikk viser at Norse Trend Global hittil i år har gitt en avkastning på 12,6 prosent, mens referanseindeksen er uendret.

– I de seneste to ukene har vi igjen valgt å redusere aksjeeksponeringen, som følge av det generelle markedsbildet, fortsetter Gogstad.

– Vi frykter at markedene har steget for hurtig og at investorene er i overkant positive til den rådende situasjonen – noe som har økt sannsynligheten for kursfall.

norse forvaltning
svein alexander gogstad
børsfall
coronavirus
coronaviruset