ABG bygger mer i Stockholm

ABG Sundal Collier rapper eksperter fra tre norskeide, konkurrerende eiendomsaktører og etablerer et prosjekthus i Stockholm.

MER EIENDOM: I ABG-systemet kan adm. partner Peter Straume observere 25 kolleger som jobber med eiendom. Foto: Iván Kverme
Finans

ABG Sundal Collier setter nå opp ABG Fastena i Stockholm, som skal kjøpe og forvalte eiendom i Finland og Sverige på vegne av sine investorkunder.

– Vi har hatt stor suksess med vårt datterselskap Vika Project Finance i Oslo, og nå dupliserer vi den modellen og etablerer et tilsvarende selskap i Stockholm, sier administrerende partner i ABG Sundal Collier, Peter Straume.

ABG eier halvparten av Vika Project Finance mens sentrale personer, som blant andre Fredrik Melfald og Thomas Holtan Leskovsky, sitter med resten av aksjene. I 2018 hadde selskapet 56 millioner kroner i honorarinntekter, hvorav mesteparten ble betalt ut til ABG og partnerne gjennom lønn og utbytter. Foreløpig er ikke syndikeringsaktørens regnskaper for 2019 klare.

Straume opplyser at Vika PF i 2019 satte opp over 20 nye prosjekter med en samlet prosjektverdi på omkring 3 milliarder kroner og passerte 2018 i honorarinntekter.

Selskapet har hittil levert en årlig avkastning til sine investorer på mellom 27–30 prosent på realiserte prosjekter, ifølge Straume, og tatt en posisjon blant de etablerte syndikeringsaktørene i Norge.

Fra konkurrentene

ABG hyrer nå inn tre personer med lang fartstid innen eiendomstransaksjoner i Stockholm, og de hentes inn fra konkurrentene Arctic, Pangea og Pareto i den svenske hovedstaden. Andreas Birgersson blir sjef for ABG Fastena, og han kommer fra stillingen som sjef for Pangeas svenske virksomhet.

– Vi får inn et bra team, og gitt at eiendomsmarkedet i Sverige er større både i faktiske termer og også i transaksjonsvolum, er ambisjonene at ABG Fastena oppnår samme suksess som Vika Project Finance har gjort, sier Straume.

I tillegg til Birgersson, rekrutteres Per Nisses fra Arctic Capital og Philip Söderqvist fra Pareto Securities. Söderqvist har jobbet for Pareto Securities siden 2014, og det siste året ledet han Pareto Securities’ avdeling project finance i Stockholm.

– Dette er tre rutinerte svensker, som vi kan si har norske aner. Nå er planen at de setter opp avdelingen, før vi rekrutterer flere, sier Straume.

For 15 år siden var ABG i tett samarbeid med Acta innen prosjektfinansiering. ABG Fastena og Vika Project Finance er noen nivåer opp fra Acta, ifølge Straume.

– Mens det er vanlig i Norge med syndikeringer i finansieringen av eiendomskjøp, er det mer vanlig med børsnoteringer i Sverige, kommenterer Straume.

Ingen permitteringer

– Vi har bygget opp en god del ressurser når det gjelder eiendomssektoren og totalt i ABG er det nå omkring 25 personer som primært jobber med eiendom. Vi kan nå dra nytte av ekspertise på alt fra analyse til corporate finance, megling og prosjektfinansiering, sier Straume.

Hans kollega Jonas Ström uttalte i Finansavisen, da ABG la frem sine resultater for første kvartal, at ABG har unngått permitteringer denne våren.

– De ansatte har hatt en litt ambulerende arbeidssituasjon med tidvis hjemmekontor, men vi har stort sett hatt full gass hele våren. Vi har også rekruttert gjennom denne perioden, sier Straume, som kan vise til at ABG har vært rådgiver for både Pexip og Norwegian.

abg sundal collier
peter straume