Gabler sender ut Alexandra Plahte og henter inn Trym Riksen

Pensjons- og investeringsselskapet Gabler dobler porteføljen gjennom oppkjøp av Lillevold & partners, og henter inn Trym Riksen til å lede forvaltningen. 

ØKER: - Avtalene våre representerer pensjonsrettighetene til over 10 prosent av Norges befolkning, sier Aksel Bjerkvik i Gabler.  Foto: Gabler
Finans

Pensjons- og investeringsselskapet Gabler kjøper opp aktuarfirmaet Lillevold & partners. Selskapet har 10 ansatte, bistår 26 pensjonskasser som forvalter pensjonsmidler på 105 milliarder kroner, og hadde i 2018 en omsetning på 17,3 millioner kroner.

Gabler betaler et tosifret millionbeløp for selskapet.

– Noen av nøkkelpersonene er med over som aksjonærer i Gabler, sier konsernsjef Aksel Bjerkvik i Gabler.

Oppkjøpet er en del av Gablers vekststrategi. Rett før jul i fjor fikk selskapet inn nye og kapitalsterke eiere, da danske Nordic Insurance and Pensions AS kjøpte 70 prosent av aksjene i Gabler.

Dobling

Med Lilllevold & partners portefølje vil Gablers portefølje doble seg, og selskapet vil nå følge opp pensjonsforpliktelser for over 200 milliarder kroner.

– Vår overordnede ambisjon er å konsolidere markedet for ytelsesbasert pensjon; delvis gjennom å tilby den ledende driftsløsningen for pensjonstjenester, men også gjennom å kjøpe pensjonsporteføljer fra livsforsikringsselskaper og pensjonskasser, sier Bjerkvik.

Så Gabler planlegger flere oppkjøp?

–Ja. Og i tillegg har våre danske eiere har et søsterselskap, Norli pension, som satser på å kjøpe porteføljer fra livselskaper og pensjonskasser. Disse vil forvaltes gjennom Gabler, og vil bidra til vekst, sier han.

FRA FORMUESFORVALTNING: Trym Riksen starter hos Gabler 1. september. Foto: Gabler

Trym Riksen - mini-CV

Tidligere yrkeserfaring

Formuesforvaltning: Leder av strategisk og taktisk allokering i Formuesforvaltning.

DNB: Sjefstrateg og investeringsdirektør i DNB

Storebrand : Aksje- og hedgefondsforvalter

Finansavisen: Journalist 

Utdannelse: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole

Bytter med Formuesforvaltning

Til å forvalte den økte porteføljen henter Gabler inn Trym Riksen fra Formuesforvaltning. Han får rollen som leder for porteføljeforvaltning i Gabler Investments, og begynner i jobben 1. september.

– Han passet veldig godt inn i vår investeringsprofil, men fokus på langsiktig satsning. Han har en svært relevant bakgrunn, sier Bjerkvik.

Mens Riksen kommer inn, forsvinner Alexandra Plahte og de tre andre ansatte i Gabler Pensjonsrådgivning, tidligere Steenberg & Plahte AS, ut. Dette selskapet er nemlig solgt til nettopp Formuesforvaltning.

TIL FORMUESFORVALTNING:  Alexandra Plahte og resten av rådgivningsteamet bytter arbeidsgiver. Foto: Lena Knutli

– Vi driver strategien mot en mer institusjonell retning, bort fra det individuelle. Gabler pensjonsrådgivning har jobbet mye mot fagforeninger og enkeltpersoner, noe som ikke lenger ligger i vår strategi. Derfor har vi valgt å finne et nytt hjem for dem, sier Bjerkvik.

Alexandra Plahte - mini-CV

Har i flere tiår jobbet som rådgiver for offentlige og private virksomheter og deres ansatte innenfor pensjon og omstilling, gjennom blant annet Steenberg & Plahte, som ble en del av Gabler-konsernet i 2015. 

Plahte har holdt mange foredrag, har skrevet fagbøker, og benyttes ofte som fagperson av media. 

Hun satt i utvalget som i 2009 fremmet forslag til de nye pensjonsordninger for blant annet stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. 

Utdannelse: Jurist fra Universitetet i Oslo

Eksisterende avtaler

For Gabler, som kun forvalter ytelsespensjonsordninger, har ordningen med egen pensjonskonto som trolig vil innføres i 2021 ingen betydning, opplyser Bjerkvik.

– Når ingen lenger oppretter ytelsespensjonsordninger, hvorfor velger dere å satse på det?

– Selv om det ikke tegnes nye avtaler, er verdien av eksisterende avtaler i Norge på rundt 500 milliarder kroner, og kapitalen vil vokse de fem-seks neste årene på grunn av at finansavkastningen er større enn uttak av pensjoner. Offentlig sektor har jo fortsatt en ytelsespensjonsordning.

– Disse midlene skal sikres en god avkastning, også under en svært lang utbetalingsperiode. Avtalene våre representerer pensjonsrettighetene til over 10 prosent av Norges befolkning, sier han.

Blant de store kundene er de aller største kommunale pensjonskassene, energiselskaper, stiftelser og og mange av de største finansinstitusjonene.

– Derfor vil disse avtalene leve videre i hvert fall 20 til 30 år til, og vi skal nok rekke å endre strategi igjen innen den tid, sier Bjerkvik. 

gabler
pensjon
trym riksen
alexandra plahte
aksel bjerkvik
Nyheter
Finans