Overskudd på 2,3 milliarder for Sundt

NYE TALL: Fra Jakob Iqbal, adm. direktør i Sundt. Foto: Ole Christian Rønning
Finans

Årstallene til Sundt, som består av holdingselskapene Helene Sundt AS, CGS Holding AS og Sundt AS, er klare. Sundt hadde et årsresultat på 2,3 milliarder kroner i 2019. 

Verdijustert egenkapital økte med 28,6 prosent til 15,9 milliarder kroner.

Den største investeringen sist år var i det svenske hotelleiendomsselskapet Pandox. Kontantstrømmen til Pandox utgjorde 2,2 milliarder svenske kroner, opp fra 1,9 milliarder svenske kroner i 2018. 

Jakob Iqbal, adm. direktør i Sundt, sier at fjoråret var godt, men innrømmer at starten på 2020 har vært utfordrende på grunn av coronaviruset.

– COVID-19 har preget verdensøkonomien kraftig, og hotellbransjen er blitt særlig hardt rammet. Det er likevel for tidlig å si noe om de langsiktige effektene av denne svært spesielle tiden vi er inne i, sier Iqbal i en pressemelding.