Mener markedet fortsatt ignorerer konflikten mellom Kina og USA

Sjefsstrateg Eric Bruce i Nordea mener det er risiko for en forlenget nedtur i aksjemarkedet og trekker frem at konflikten mellom Kina og USA blir ignorert.

VRIDNING: På kort sikt har sjefstrateg Erik Bruce i Nordea vridd porteføljeanbefalingene i kreditt- og aksjemarkedet i retning av en mer syklisk allokering. Foto: NTB Scanpix
Finans

Denne uken var det bred oppgang i de globale aksjemarkedene, og Nordea skriver i ukesrapporten at gjenåpning av økonomier i kombinasjon med positive nyheter om finanspolitikken i Japan og EU bidrar til håp om det verste er bak oss.

«Vi ser imidlertid en risiko for en forlenget nedtur og for en eskalering av konflikten mellom Kina og USA. Kortsiktig kan markedet gå videre; investorene virker fortsatt å være forsiktige og i redsel for å gå glipp av oppturen kan flere ønske å øke risikoen. Avtagende volatilitet kan også bidra til økt etterspørsel etter aksjer. Vi anbefaler fortsatt nøytralvekt i aksjer», skriver Erik Bruce i rapporten.

De seneste årene har det vært en klar sammenheng mellom forholdet mellom USA og Kina, og den kinesiske valutaen renminbi.

«I tråd med med dette mønsteret har renminbi svekket seg i det siste. Det kan i seg selv bidra til en ytterligere eskalering i konflikten. Blir renminbi for svak er sjansen stor for at Trump anklager Kina for valutamanipulering», skriver Bruce.

Mer syklisk allokering

Ifølge Nordea har sykliske aksjer gjort det relativt bra denne uken, og banken tror at denne trenden kan fortsette på kort sikt idet investorene skal justere posisjonene sine rundt månedsskiftet. Likevel regner ikke Nordea med at dette er starten på en bred syklisk rotasjon.

«Vi har imidlertid vridd porteføljeanbefalingene i kreditt- og aksjemarkedet i retning av en mer syklisk allokering. For aksjer har vi økt eksponering mot IT på bekostning av stabilt konsum. Vi venter at inntjeningen i IT fortsatt vil takle coronakrisen bra i forhold til andre sektorer, og at den langsiktige positive trenden for IT fortsetter», heter det i rapporten.

Vil kreve bedre makro

Mange investorer spør seg om oppgangen i sykliske aksjer betyr starten på et nytt bull-marked. Det sykliske omslaget i løpende økonomiske nøkkeltall (PMI-er etc.) sammen med stigende inflasjonsforventninger fungerte bra som indikator på starten av det forrige bull-markedet i 2009.

«Denne gangen har vi ikke sett noe signifikant omslag i denne typen indikatorer. Etter vår vurdering vil et mer varig omslag i aksjemarkedet kreve en klar bedring i det økonomiske bildet. Det virker derfor litt kontraintuitivt at aksjer nå stiger mye med lave renteutsikter, lave inflasjonsforventninger og fortsatt svake PMI-er», skriver Bruce.

Han trekker imidlertid frem at sentralbankenes kjøp av verdipapirer forstyrrer bildet så mye at det er realistisk at man kan se mer varig oppsving i markedet til tross for mangelen på klare indikasjoner på et omslag i økonomien.