Element jakter kjøper av børsskall

Geir Johansen har ryddet opp gammel moro i Element og sitter igjen med et børsskall. Nå jobber konsernsjefen med å finne et teknologiselskap som ønsker å ta snarveien til Oslo Børs.

OPPRYDNING: Konsernsjef Geir Johansen i Element har solgt unna gruvevirksomheten og står igjen med et børsskall verdt 78 millioner kroner. Foto: Iván Kverme
Finans

Element er mest kjent for feilslåtte gruveinvesteringer og «dødsspirallån» fra Alpha Blue Ocean. I fjor høst kom gruveselskapet ut av låneavtalen med Alpha Blue Ocean, som har bidratt til ekstrem utvanning.

– Det var en mismatch mellom finansieringsinstrumentet og investeringene som er gjort. For et lite selskap som Element er det vanskelig å gjennomføre så kapitaltunge investeringer med en liten administrasjon. Til slutt seiret fornuften og alle parter kom ut av situasjonen med hevet hode, sier konsernsjef Geir Johansen.

Han begynte i selskapet som konstituert finansdirektør i slutten av 2018 og tok over som konsernsjef i fjor sommer.

– Nå er ryddejobben unnagjort og alt av gammel moro er borte. Vi er et børsskall med 3.200 aksjonærer, 20 millioner kroner i kontanter, 440 millioner i fremførbart underskudd, 5 millioner dollar i lån gitt til Ambershaw Metallics i Canada og to ansatte, sier Johansen.

Børsens billigste skall

I andre kvartal i fjor ble styret og ledelsen i Element enige om å selge unna eiendeler og kjøpe seg tid til å ha strategiske samtaler med selskaper som kan dra nytte av Element i nåværende form – et tilnærmet tomt børsskall.

– Siden nyttår har vi jobbet med en håndfull selskaper som ønsker å gjøre noe sammen med Element. Vi skal sørge for at våre aksjonærer får best mulig avkastning. En «reverse takeover» er en mulighet vi jobber med, siden vi har en ideell plattform for å komme raskt på børs. Hvis man bruker Element som skall vil blant annet kravet til antall aksjonærer på hovedlisten oppfylles, sier konsernsjefen.

Nå prises Element til 69 millioner kroner på børs, mens Øystein Stray Spetalens børsskall Hiddn Solutions har en prislapp på 144 millioner kroner.

– Vi ønsker ikke å gå inn i gruve, mineraler eller olje, og har sett for oss å være et teknologiselskap. Det er usikkert når vi kommer i mål, men at vi kommer i mål føler jeg meg helt sikker på, sier Johansen.

Gruvesalg

I forrige uke solgte Element alle eierskapsinteressene i Mindoro Nickel på Filippinene for en symbolsk sum. Kjøpesummen kan imidlertid stige til én million dollar – hvis forbudet knyttet til gruvedrift oppheves innen fem år.

– Dette har selskapet jobbet med i nesten 4,5 år og når markedet først tok oss seriøst hadde vi faktisk mellom 13 og 15 interessenter. For meg var det viktig å selge unna alle de juridiske interessene, slik at det ikke ligger igjen noe risiko når vi skal bygge opp «nye Element», sier Johansen.

På slutten av fjoråret solgte Element aksjer i det canadiske gruveselskapet Ambershaw Metallics, samtidig som et konvertibelt lån på rundt 5 millioner dollar ble omgjort til såkalte «term loans».

– Vil dere kunne bruke det fremførbare underskuddet?

– Normalt får man gjennomskjæring hvis man kjøper opp selskaper i en annen industri og det vet vi skattemyndighetene er oppmerksom på. Alle investorene vi snakker med skjønner at det er usikkerhet knyttet til underskuddet. Driveren bak en transaksjon er imidlertid mulighet for børs og tilgang på kapitalmarkedet, sier han. 

Teknologiinvesteringer

I januar betalte Element 100.000 dollar for 0,46 prosent av aksjene i amerikanske Horizon-Globex, som tilbyr en fullintegrert blokkjede-software.

– Om den investeringen blir liggende eller ikke vil avhenge av hva som skjer med Element. Men det er naturlig at vi også ser på selskaper som ønsker å være investert i blokkjedeteknologi, sier Johansen.

I tillegg eier Element fra før av aksjer i PALcapital Venture, som har rettigheter til tokens og egenkapital i fire amerikanske selskaper som jobber med blokkjede.

Onsdag formiddag ble Element-aksjen omsatt for 3,70 kroner og de seneste to årene er kursnedgangen på 95 prosent.

element
Nyheter
Finans
Børs