Kahoot! bidro til å gi Jan Petter Colliers familieselskap tjente 248 millioner

– Dette er ene og alene Petter Collier (37) som står bak. Han har gjort absolutt alt, sier Jan Petter Collier om rekordoverskudd i familieselskapet Sandén.

REKORDOVERSKUDD: Jan Petter Collier er strålende fornøyd med sønnen Petter Colliers innsats i familieselskapet. Foto: Eivind Yggeseth
Finans

Årsregnskapet i Collier-familiens sparebøsse, Sandén, viste et overskudd på formidable 248 millioner kroner i fjor. Det er soleklar rekord.

– Vi har tjent mye tidligere også. Vi har hatt mange gode år, men jeg tror ikke vi har tjent så mye, nei, sier styreleder Jan Petter Collier i Sandén til Finansavisen.

Ganske riktig. En gjennomgang av Sandén-regnskapene tilbake i tid viser intet overskudd i nærheten av fjorårets.

Aksjer og fond for 1 mrd.

Collier har vanskelig for å skjule at han er fornøyd med sønnens plasseringer, men ønsker ikke å beskrive investeringene. Derimot har familien tatt seg bryet med å sette opp en oversikt over selskapets investeringer.

Sandén har én langsiktig plassering der verdiendringene ikke bokføres, nemlig ABG Sundal Collier. Plasseringen har i dag en verdi på 160 millioner kroner, men hadde ingen god utvikling i fjor.

Aktivaklassene som bidro til kjemperesultatet i fjor var fondsinvesteringer og den børsnoterte aksjeporteføljen. Ved årsskiftet satt Sandén med markedsbaserte aksjer for 581 millioner, mens andre finansielle instrumenter utgjorde 492 millioner.

Kahoot!-gevinst

Den soleklart største enkeltposten utover ABG-aksjer er kursraketten Kahoot!, der Collier-familien nå sitter med aksjer for 141 millioner kroner. Øvrige store poster er grunnfondsbevis i SpareBank 1 Midt-Norge for 69 millioner og Aker-aksjer for 55 millioner samt Komplett-aksjer for 32.

Ellers har familien flere andre banker og grunnfondsbevis i porteføljen, men også store selskaper som Aker BP, Orkla, Aker, Yara, AF Gruppen, Eiendomsspar, Selvaag Bolig og Investor.

Petter Collier er eneste ansatt i Sandén, og har således ikke noe team rundt seg.

– Han sitter i et miljø der han er ansvarlig for familieselskapet, sier Jan Petter Collier som ikke vil ta noe ære for fjorårets kjemperesultat.

– Dette er ene og alene Petter Collier som står bak. Han har gjort absolutt alt, sier Collier.

Men 69-åringen har på ingen måte lagt inn årene.

– Jeg jobber hver dag i ABG Sundal Collier, mens Petter jobber i Sandén, sier han.

Tre investeringsprinsipper

På fondssiden har Sandén investert i Ole Andreas Halvorsens Viking Global, Kontiki Capital Management, Cevian Capital og Antler.

Collier har i styreberetningen oppgitt noen prinsipper for investeringene. Målet er langsiktig og balansert verdiskapning uten å ta opp rentebærende gjeld og uten å terminsikre valutaeksponering.

På spørsmål om han er fornøyd med fjoråret, svarer Collier:

– Det har vi sagt i styreberetningen. Det er absolutt tilfredsstillende.

Selv med lupe har vi ikke kunnet finne tegn til selvskryt i beretningen utover at 2019-resultatet gjenspeiler verdiutviklingen og at det er betydelige merverdier i balansen.

Sandén gikk ut av fjoråret med en balanse på 1,26 milliarder kroner, hvorav 1,21 milliarder var egenkapital.

sanden
jan petter collier
petter collier
Nyheter
Finans