Galtung Døsvig kutter husleien for Stordalen

Eiendom gjorde det best av forretningsområdene i EGD Holding i fjor. Men i år blir det lavere leieinntekter etter en betydelig leiereduksjon for Choice.

FÅR CORONA-HJELP: Petter Stordalens Choice-kjede leier Quality Hotel Edvard Grieg på Sandsli i Bergen av Espen Galtung Døsvig (nummer to fra venstre). Galtung Døsvigs eiendomsselskap EGD Property, der Tor Fredrik Müller (til høyre) er adm. direktør, har redusert husleien i en periode. Foto: Ingvild Bruaset
Finans

– Det begynner å bli store tall og rimelig innviklet regnskapsføring for en enkel arving. Men alt i alt er vi tilfreds med resultatene for 2019, sier investoren Espen Galtung Døsvig i Bergen til Finansavisen.

For skatt satt han igjen med et overskudd på 101 millioner kroner, mot 125 millioner kroner i 2018.

– Vi har så langt ristet av oss første runde av corona, men som utleier har vi bidratt med betydelig leiereduksjon til Choice som vi svært gjerne ønsker å hjelpe i en krevende tid. Vi heier på Choice!

Petter Stordalens hotellkjede leier Quality Hotel Edvard Grieg, som sto ferdig i 2015, av datterselskapet EGD Property. 

Mest fra eiendom

I fjor var EGDs eiendomsselskap den viktigste bidragsyteren til resultatet i konsernet.

EGD Property utviklet og overleverte to næringsbygg til fornøyde leietagere, ifølge Galtung Døsvig. Det ga en hyggelig utviklingsgevinst. Resultatet i Property ble cirka 80 millioner kroner.

Det var Slettebrekkdalen Næringspark og Nordre Nøstekaien 1 som ble ferdig utviklet med henholdsvis Isbjørn Is og de største reiselivsaktørene i regionen som leietagere. EGD Property kontrollerer dermed cirka 84.000 kvadratmeter næringseiendom.

 I fjor høst kjøpte selskapet 50 prosent av Vestre Torggate 11 og inngikk en langsiktig leiekontrakt med Amedia.

Hoveddelen av investeringene innen eiendom gir lange kontantstrømmer med det selskapet beskriver som «akseptabel» motpartsrisiko.

FJERDE GENERASJON: Espen Galtung Døsvig er fjerdegenerasjons eier i familieselskapet EGD i Bergen. Det startet med tekstil, men driver nå mest med eiendom og shipping. Foto: Scanpix

Bra i tank i år

Rederidelen, EGD Shipholding, klarte seg rimelig bra og gikk, på tross av et svært krevende marked i første halvår, også i pluss med cirka 10 millioner kroner.

Men i shipping svinger det raskt. I 2018 fikk Shipholding et resultat på 12,1 millioner dollar, delvis takket være at selskapet gjorde en kule på tørrlastskipet «Caroline Victory». Det ble solgt med en gevinst på rundt 5 millioner dollar, noe som tilsvarte nær en dobling av egenkapitalen i det skipseiende selskapet.

Hittil i år har EGD kunnet glede seg over et veldig sterkt marked innenfor tank, mens det har vært noe tyngre i eiendom på grunn av corona-pandemien.

EGD Shipholdings flåte teller nå ti hel- og deleide produkt- og kjemikalietankskip, som drives kommersielt av Bergen-rederiene Champion Tankers, Utkilen og Odfjell SE. Gjennom investeringsselskapet Tailwind er EGD også medeier i tre mindre gasstankere.

Galtung Døsvig er dessuten en betydelig aksjonær i det børsnoterte rederiet Klaveness Combination Carriers, som driver en voksende flåte av kombinasjonsskip med base i Oslo. Her er den familieeide Torvald Klaveness Gruppen partner og største eier.

– Uslipt diamant

Den sterke veksten i driftsinntektene, som i fjor var opp med 14,4 prosent, skyldes i stor grad økt salg av Porsche i 2019. EGD er hovedeier i Porsche-sentrene i Bergen, Ålesund og Trondheim.

Konsolidert omsetning for morselskapet i bilsatsingen, 356 Holding, kom opp i 636 millioner kroner i fjor. Samlet omsetningsvekst for EGDs Porsche-virksomheter siden oppstarten i 2015 er på 539 prosent.

– Så langt bidrar Porsche mest på topplinjen, men vi klarer sorte tall og er godt fornøyd med det, sier Espen Galtung Døsvig.

Han mener 356 Holding - oppkalt etter Porsches første modell - har et enda større potensial og sier at «Porsche-butikken er en uslipt diamant».

Galtung Døsvig har vært opptatt av å rekruttere flinke folk. Magne Øverås er daglig leder i EGD Shipholding og Tor Fredrik Müller har den samme jobben i EGD Property. De sitter med en eierandel på 10 prosent i hvert sitt selskap.

Støtter kulturlivet

«Vi går mot strømmen og gjør ting som andre kan se på som feil og dumt. Når vi selger noe som er bra, er vi idioter og når vi kjøper noe som er dårlig, er vi idioter. Vi tåler kritikken, for det er resultatene som teller», sa Galtung Døsvig i et portrettintervju med Finansavisen for vel et år siden.

47-åringen er fjerdegenerasjons eier i familieselskapet EGD. Det startet med tekstil, men driver nå mest med eiendom og shipping.

Espen Galtung Døsvig er også aktiv med investeringer og støtte til kulturlivet i Bergen. Han er medeier i Bergen Live gjennom Live Events, mens. selskapet blant annet er Ambassadør for Festspillene i Bergen og hovedsponsor for Astrup Fearnley Museet i Oslo.

«Situasjonen rundt corona-viruset kan gi usikkerhet knyttet til etterspørselen etter datterselskapenes varer og tjenester, og kan gi en negativ utvikling i selskapets inntjening og likviditet. Omfanget og varigheten av denne utviklingen er usikker», heter det i årsberetningen.

Penger på bok

Men bortsett fra denne usikkerheten ser EGD Holding positivt på utsiktene og venter en fortsatt god utvikling både i eiendom og shipping i årene fremover. 

Selskapet har 250 millioner kroner i banken, en sterk balanse og god evne til å egenfinansiere investeringer.

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen nær 1,4 milliarder kroner etter inntektsføring av verdiendringer på investeringseiendommer på 66,5 millioner kroner.

– Og så ligger det kanskje litt merverdier både i eiendom og skip?

– Det er muligens noe merverdier nedover i strukturen, men vi ønsker å være konservative når det kommer til regnskapsføring. Jeg tror vi ligger tett opp til virkelige verdier, sier Espen Galtung Døsvig.

EGD HOLDING

(Mill.kr.)20192018
Driftsinntekter1.322,71.156,5
Driftsresultat164,998,4
Resultat før skatt101,1125,3
Resultat92,1194,5
espen galtung døsvig
egd holding
egd shipholding
egd property
tor fredrik müller
magne øvreås
choice
petter stordalen
Corona
isbjørn is
bergen live
amedia
champion tankers
utkilen
odfjell se
tailwind
bergen
ålesund
trondheim
365 holding
Nyheter
Shipping
Næringseiendom
Finans