Eiendomsgevinst for Bergesen

Til tross for en kjempenedskrivning i gjødseltilskuddsselskapet Agrinos leverte Morten Bergesen-familiens Havfonn overskudd i fjor.

SOLID BUTIKK: Morten Bergesen har det daglige ansvaret for forvaltningen av familiens verdier gjennom investeringsselskapet Havfonn i Oslo. Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen nær 2 milliarder kroner og egenkapitalandelen 84,8 prosent. Foto: Privat
Finans

Havfonn satt igjen med et resultat på 49,8 millioner kroner i 2019. På toppen kommer et beløp på 43,2 millioner kroner som ble ført direkte mot egenkapitalen. Totalresultatet ble dermed 93 millioner kroner.

En viktig bidragsyter var salget av et kontorbygg på 27.100 kvadratmeter i København. Dette eide Bergesen 50/50 sammen med Halgrim Thons selskap Hathon.

Bygget ble solgt for nær 1,1 milliarder danske kroner i november. Omregnet tilsvarte det 1,47 milliarder norske kroner. Kjøperen var norske KLP Eiendom.

– Vi fikk en solid gevinst på dette prosjektet som vi hadde eid sammen og utviklet siden 2004, sier Morten Bergesen. Transaksjonen hadde en resultateffekt i 2019 på cirka 100 millioner kroner.

Pengene skal benyttes til å bygge et nytt hotell i København sentrum med rundt 640 rom, også dette i samarbeid med Hathon. Det er inngått en 20-års leiekontrakt for hotellet med Scandic-kjeden. 

På eiendomssiden kjøpte Bergesen og Havfonn i fjor ut Christian Ringnes' Eiendomsspar fra Bergehus, kontoreiendommen som var hovedkvarteret for det tidligere rederiet Bergesen d.y.

– Vi har hatt et ti års veldig hyggelig og produktivt samarbeid, men heretter eier vi hele bygget selv.

– Langt og tungt

Investeringen i Agrinos ble nedskrevet med 133 millioner kroner i fjorårsregnskapet. Sammen med utenlanske Manor Investment har Bergesen nylig skutt inn 26 millioner kroner i frisk kapital og konvertert 182 millioner kroner i gjeld.

Med børsen i sikte ble det i 2012 gjort emisjoner opp mot 50 kroner aksjen i Agrinos. Selv om produktet har vist seg å virke, har det vært vanskelig å få innpass på et stort verdensmarked, og nå er aksjekursen 25 øre – ned 99,5 prosent.

– Dette har vært et langt og tungt engasjement finansielt, men sånn er det av og til når man driver investeringer, sier Bergesen.

– Grunnen til at vi fremdeles er aksjonær og har støttet selskapet - til tross av at det har slitt med å lykkes med den kommersielle strategien - er fordi det har en sterk teknologisk plattform.

Havfonn fører sitt regnskap etter egenkapitalmetoden.

– Vi har få og store engasjementer med betydelige eierandeler og fører vår andel av resultatet inn i resultatregnskapet, sier Bergesen.

ESG-fokus

Den desidert største enkeltinvesteringen er eierandelen på 26 prosent i Arendals Fossekompani, der Bergesen har stor tro på utviklingen fremover.

– Konsernet arbeider med spennende planer og prosjekter, sier han.

I 2018 belastet verdifallet på aksjer i Kongsberg Gruppen regnskapet med 150 millioner kroner. I fjor bidro Kongsberg-posten med cirka 25 millioner kroner i postive verdiendringer.

– Hvordan ser fremtiden ut?

– Jeg synes det er grunn til å være takknemlig for å bo i et land som Norge som hadde finansiell fleksibilitet til å ta vanskelige beslutninger da corona-bølgen traff. Det er viktig, selv om mange berøres fordi flere bedrifter har måttet redusere virksomheten kraftig i en periode.

– Når det gjelder oss har vi fått frigjort endel investeringskapital med det som ble gjort i fjor.  Vi ser noen muligheter og er opptatt av virksomheter som har lokal forankring. Og vi ønsker å investere i selskaper som scorer høyt på ESG.

I årsberetningen fastslås det at Havfonns evne til egenfinansiering av investeringer «anses å være meget god». 

I Havfonn er det besluttet et utbytte på 60 millioner kroner, hvorav 51 prosent tilfaller Snefonn (Ragnhild og Morten Sigval Bergesen), og 16,3 prosent hvert av selskapene Breifonn (Morten Bergesen) Solfonn (Charlotte Bergesen) og Langfonn (Henrik Bergesen).

I toppselskapet Snefonn er aksjekapitalen besluttet nedsatt med 93,2 millioner kroner som skal tilbakebetales til eierne.

HAVFONN

(Mill.kr.)20192018
Driftsinntekter199,441,5
Driftsresultat51,3−107,9
Resultat før skatt49,8−109,3
Resultat49,8−109,3
havfonn
morten bergesen
hathon
christian ringnes
eiendomsspar
scandic
agrinos
manor investment
Nyheter
Finans