Oslo Børs-sjef Øivind Amundsen til angrep på Øystein Stray Spetalens favoritthobby

Børssjef Øivind Amundsen går til angrep på dem som bruker tomme børsskall for å gå på børs. Øystein Stray Spetalen har gjort det en rekke ganger.

SLIK SKAL DET GJØRES: Børsdirektør Øivind Amundsen ringte i bjellen da Pexip Holding ble notert på Oslo Børs via hovedinngangen.  Foto: Ørn E. Borgen
Finans

Øystein Stray Spetalen har vært foregangsmannen fremfor noen når det gjelder å kjøre selskaper på børs via bakveien, eller kjøkkenveien. Den veien vil børssjef Øivind Amundsen stenge. Nå varsler han at han vil gjøre alvor av å stryke rene skallselskaper fra Børsen samt kreve full børssøknad av selskaper som forsøker seg på metoden.

– Vi vil gå gjennom selskapene fra topp til bunn og sjekke at kravene til børsnotering er oppfylt, sier Øivind Amundsen til Finansavisen.

– Det vi er opptatt av er at skal man børsnoterers, så er det en formell prosess med søknad og due diligence. Bakdørsnoteringer ved bruk av selskaper som har solgt sin virksomhet og kun er et tomt skall er vi veldig lite tilhenger av, sier børssjefen.

Spetalen-hobby

Øystein Stray Spetalen har gjort seg til fanebærer for å ta selskaper til Oslo Børs via kjøkkenveien. I disse dager er han i vinden med selskapet Element, som kun har 20 millioner i kontant, men prises til 180 millioner som et børsskall.

Stray Spetalen vært også vært involvert i Hiddn, som også er et slikt børsskall. Tidligere har han tatt Aqualis Offshore på børs via børsskallet Clavis Pharma. Han satt også i førersetet da Solon Eiendom gikk på børs via Bionor Pharma.

STENGT: Øystein Stray Spetalen har tenkt at det enkle ofte er det beste, og har benyttet bakdøren inn til Oslo Børs i stedet for hovedinngangen. Foto: Iván Kverme

Før dette har Spetalen tatt Weifa, NEL og Axactor på børs basert på den samme teknikken. Børssjefen vil ikke gå til direkte angrep hverken på Spetalen eller andre navngitte aktører.

– Noen ganger er det helt legitimt at dette gjøres, men vi er klare på at det ikke skal være noen snarvei til børsnotering. Vi vil være raskt ute med egnethetsvurdering, og stryke skallselskaper uten virksomhet fra notering. Hvis de kommer inn raskt med ny virksomhet, vil vi gjøre en fullstendig vurdering av om opptakskravene er oppfylt. Er de ikke det, vil vi stryke selskapene som har forsøkt seg på bakdørsnotering, sier Amundsen.

Det har vært en oppfatning i markedet at dette var en rask og enkel vei til børs
Øivind Amundsen, Oslo Børs

Har vært en snarvei

Han understreker at kjøkkenveien var en vanligere fremgangsmåte inntil Børsen begynte å stramme inn for noen år siden.

– Det har vært en oppfatning i markedet at dette var en rask og enkel vei til børs. Samtidig var det tøffere å stryke selskaper enn å nekte opptak. Men slik er det ikke lenger. Selskaper som forsøker kjøkkenveisnotering gjennom tomme skall, og tro det er en «safe haven» er ikke lenger trygge. Hvis de ikke oppfyller kravene iverksetter vi strykningssak. Vi har allerede kommunisert dette til aktuelle selskaper, sier Amundsen.

Og kravene handler om finansiell og juridisk due diligence, gjennom gang av regnskaper flere år tilbake i tid, skikkethetsvurdering av styre og ledelse, børsverdi på mer enn 300 millioner og tilstrekkelig antall aksjonærer samt likviditet til å drive i 12 måneder.

Flere børser tar til orde for det samme. Hong Kong-børsen sa nylig at de uten videre vil stryke selskaper som har gjort slike bakdørsnoteringer
Øivind Amundsen, Oslo Børs

– Ikke lenger billig

Amundsen tar også et oppgjør med dem som tror børsskallene gir rask og billig børsnotering.

– Det er ikke lenger billig fordi man må betale en avgift, og man vil heller ikke spare mye tid eller kostnader til rådgivere. Bakdørsprosesser krever vel så mye rådgivningsjobb.

– Flere børser tar til orde for det samme. Hong Kong-børsen sa nylig at de uten videre vil stryke selskaper som har gjort slike bakdørsnoteringer, sier Amundsen.

Han bekrefter at Børsen for flere år siden gikk like hardt til verks mot selskapet som senere er kommet tilbake som nytt selskap med nytt navn.

– Nå tar vi kontakt med selskapene dette gjelder og sier at tomme selskaper ikke skal ligge lenge hos oss. Vi understreker også at hvis de vurderer å fusjonere med andre vil vi gå grundig gjennom virksomheten med tanke på hvorvidt selskapet er egnet for børsnotering.

– Skal ikke aksjonærer få selge sin virksomhet for deretter å gå videre med ny virksomhet?

– De skal absolutt få selge, men de skal ikke få være et skall i lang tid. Og ny virksomhet må oppfylle vilkårene. Ellers vil de bli strøket, sier Amundsen.

oslo børs
øivind amundsen
øystein olsen
Nyheter
Finans